(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Огляд періодичних видань №9 2021 р.

Коваленко, В.Ф. Биотестирование морской воды с помощью солоноводной коловратки Brachionus plicatilis Muller/ В.Ф. Коваленко, В.В. Гончарук, А.Н. Головков //Хімія і технологія води. - 2021. - N42, №4, липень-серпень. -  С. 395-400. - Библиогр. в конце ст.

Selek, B. Оценка поверхностных ресурсов питьевой воды Турции с точки зрения стандартов качества воды/ B. Selek //Хімія і технологія води. - 202-. - Т.42, №5, вересень-жовтень. -  С. 568-582. - Библиогр. в конце ст.

Юнес, Мохаммад К. Інтегрування математичного методу медіанної вибірки з ранжованої сукупності та методу підтримки прийняття рішень шляхом аналізу ієрархії для вдосконалення децентралізованої системи очищення стічних вод/ Мохаммад К. Юнес //Хімія і технологія води. - 2020. - Т.42, №6, листопад-грудень. -  С. 646-656. - Бібліогр. в кінці ст.

Видалення арсену з питної води за допомогою легкосинтезованих наночастинок ТіО2, легованих азотом, з покриттям із Fe2O3/ Хун Ву Чон, Сунджин Кім, Нгок Нго Хоанг и др //Хімія і технологія води. - 2020. - Т.42, №6, листопад-грудень. - 664-671. - Бібліогр. в кінці ст.

Розенталь, О.М. Статистична оцінка ресурсів водоочисних систем/ О.М. Розенталь, Л.Н. Александрівська //Хімія і технологія води. - 2021. - Т.43, №1, січень-лютий. -  С. 17-23. - Бібліогр. в кінці ст.

Михайличенко, Б.В. Кристалографічний "портрет" води/ Б.В. Михайличенко, В.П. Терещенко //Хімія і технологія води. - 2021. - Т.43, №4, липень-серпень. -  С. 345-349.- Бібліогр. в кінці ст.

Перспективність проектування малих архітектурних форм з використанням альтернативних джерел енергії/ Т. Ткаченко, О. Ткаченко, О. Волошкіна, А. Уйма //Екологічна безпека та природокористування. - 2021. - Вип.1(37), січень-березень. -  С. 44-54

Добавил: CNTB, 11.02.2022, в категорию Загальні питання техніки (огляд журнальних статей)