(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Огляд періодичних видань №2 2020 р.

Гірняк, О.М. Економічна ефективність модернізації пакувального обладнання (методика визначення)/ О.М. Гірняк, П.П. Лазановський //Упаковка. - 2019. - №4. -  С. 36-38. - Бібліогр. в кінці ст.

Бут, О. Формирование структуры рынка роботов. Тренды европейского рынка робототехники/ О. Бут, В. Герасимчук //Мир упаковки. - 2020. - №2. -  С. 18-22.

Цифровой центр робототехники. Глобальное сотрудничество на рынке робототехники //Мир упаковки. - 2020. - №2. -  С. 24-25.

Бут, О. Автоматизация в период адаптации. Украинская ЕRP-система - удобное решение/ О. Бут //Мир упаковки. - 2020. -  С. 26-29.. - №2

Быстро, вкусно, качественно. Оборудование для производства полуфабрикатов //Мир продуктов. - 2020. - №2. -  С. 44-45.

Електропровідні полімери: захист від статики, заміна металів //Упаковка. - 2020.- №2. -  С. 22.

Александров, О.М. Рух від лінійної до циркулярної економіки: [інноваційні технології щодо утилізації та повторного використання полімерних виробів]/ О.М. Александров //Упаковка. - 2020. - №2. -  С. 24-25.

Системний погляд на переробку: [обладнання для створення якісних соків прямого віджиму] //Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації. - 2020. - №2, травень. -  С. 52054.

Удосконалення технології підготування води для виробництва квасу/ О.С. Дулька, В.Л. Прибильський, С.І. Олійник  //Харчова наука і технологія. - 2019. - Т.13, Вип.2. -  С. 111-117. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст англ. мовою

Васильков, В.В. Багатокритеріальний вибір обладнання для формування котлетних виробів/ В.В. Васильков, О.М. Чепелюк, О.О. Чепелюк //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №1. -  С. 105-127. - Бібліогр. в кінці ст.

Балюта, С.М. Інтелектуальне управління електроспоживанням промислового підприємства/ С.М. Балюта, В.Д. Йовбак, Л.О. Копилова, О.М. Соколова //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №1. -  С. 128-138. - Бібліогр. в кінці ст.

Король, А.М. Транспорт квазіелектронів Дірака крізь сходинкоподібний потенціальний бар'єр у 3D топологічному ізоляторі/ А.М. Король, Н.В. Медвідь, І.В. Гуцало //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №1. -  С. 161-168. - Бібліогр. в кінці ст.

Вплив фізичних властивостей рідин на роботу рідинно-газових ежекторів/ В.В. Пономаренко, М.М. Пушанко, А.М. Слюсаренко, О.А. Єщенко //Наукові праці НУХТ.- 2019. - Т.25, №2. -  С. 111-120. - Бібліогр. в кінці ст.

Заєць, Н.А.   Концепція використання водоочисного електродіалізного обладнання при нештатних ситуаціях на харчових виробництвах/ Н.А. Заєць, В.М. Штепа //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25. №2. -  С. 160-169. - Бібліогр. в кінці ст.

Павелко, В.І. Удосконалення системи утилізації теплоти гвинтового компресорного аграгата Renner RS-132/ В.І. Павелко, Б.О. Мудрак //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №2. -  С. 170-176. - Бібліогр. в кінці ст.

Якимчук, В.М. Ефективне використання енергетичного ресурсу в мехатронних модулях пакувальних машин/ В.М. Якимчук, О.М. Гавва //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №5. -  С. 55-63. - Бібліогр. в кінці ст.

Застосування екологічних способів для переробки нанофільтраційного пермеату молочної сироватки та отримання природних концентратів мінеральних речовин/ В.Г. Мирончук, Ю.Г. Змієвський, В.В. Захаров  //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №5. -  С. 74-82. - Бібліогр. в кінці ст.

Большак, Ю.В. Вивчення впливу КВЧ-опромінення води на її структурно-енергетичний стан і можливі біологічні наслідки процесу/ Ю.В. Большак, А.І. Українець, А.І. Маринін, Р.С. Святненко //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №5. -  С. 216-225. - Бібліогр. в кінці ст.

Горчакова, О.М. Розробка мехатронного модуля дозування рідких харчових продуктів/ О.М. Горчакова, М.В. Якимчук //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №6. -  С. 66-73. - Бібліогр. в кінці ст.

Деренівська, А.В. Імітаційне моделювання раціональних параметрів функціональних модулів пакувальної лінії/ А.В. Деренівська, Л.О. Кривопляс-Володіна, С.В. Токарчук //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №6. -  С. 74-84. - Бібліогр. в кінці ст.

Оборудование с преимуществами. Решения для пекарной отрасли от компании Helper //Мир продуктов. - 2020. - №4, август. -  С. 22-23.

Мертин, П.   Модернизация - второе дыхание сушильных установок! Эффективный способ консервирования молока/ П. Мертин //Мир продуктов. - 2020. - №4, август.-  С. 32.

 

 

 

 

Добавил: CNTB, 15.01.2021, в категорию Загальні питання техніки (огляд журнальних статей)