(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Огляд періодичних видань №3 2020

Замотаев, П.В. Потери и отходы продуктов питания - глобальная проблема/ П.В. Замотаев //Упаковка. - 2020. - №1. -  С. 12-17. - Библиогр. в конце ст.

Виробництво та споживання харчових продуктів в Україні/ М.П. Сичевський, О.В. Коваленко, К.В. Копилова, С.Б. Вербицький //Упаковка. - 2020. - №1. -  С. 18-21. - Бібліогр. в кінці ст.

Кривошей, В. Упаковка для харчових продуктів: заборонити не можна дозволити/ В. Кривошей //Упаковка. - 2020. - №1. -  С. 24-27. - Бібліогр. в кінці ст.

Упаковка та харчові відходи //Упаковка. - 2020. - №1. -  С. 63.

Баль-Прилипко, Л. Производство пищевых добавок как уникальный вид бизнеса. Тренды развития украинского рынка комплексных ингредиентов/ Л. Баль-Прилипко, Б. Леонова //Мир продуктов. - 2020. - №1. -  С. 40-41. - Библиогр. в конце ст.

Баль-Прилипко, Л. Растительные пищевые волокна для мясоперерабатывающей промышленности. Пищевые волокна в реализации концепции функционального питания/ Л. Баль-Прилипко, Б. Леонова //Мир продуктов. - 2020. - №1. -  С. 42-45.

Савельев, Дмитрий            Эксперты в повышении ценности продукта/ Дмитрий Савельев //Мир продуктов. - 2020. - №2. -  С. 22-23.

Кривошей, В.М.      Харчові продукти, їх втрати та упаковка/ В.М. Кривошей, В.В. Халайджі //Упаковка. - 2020. - №2. -  С. 38-42. - Бібліогр. в кінці ст.

Пчелянська, Г.О.    Поведінка споживачів на продовольчому ринку: інституційний та маркетинговий підходи / Г.О. Пчелянська //Економіка АПК. - 2020. - №3, березень. -  С. 47-56. - Бібліогр. в кінці ст.

Духницький, Б.В.    Тенденції споживання харчових продуктів у світі/ Б.В. Духницький //Економіка АПК. - 2020. - №4, квітень. -  С. 104-110. - Бібліогр. в кінці ст.

Карпельянц , Л.В. Функціональні продукти харчування: перспективи в Україні/ Л.В. Карпельянц , А.В. Єгорова, Л.В. Труфкаті, Л.Г. Пожіткова //Харчова наука і технологія. - 2020. - Т.13, вип.2. -  С. 15-23. - Текст англ. мовою. - Бібліогр. в кінці ст.

Вдосконалення технології і оцінка споживчих властивостей сухих сніданків/ К.Ш. Сакібаєв, Т.І. Нікітчіна, Л.М. Пилипенко, Г.І. Касьянов //Харчова наука і технологія. - 2019. - Т.13, Вип.2. -  С. 128-135. - Бібліогр. в кінці ст.. - Текст англ. мовою

Мазуренко, О.О. Теплометричні способи та прилади вимірювання теплофізичних характеристик харчових продуктів/ О.О. Мазуренко, Д.П. Коломієць, В.В. Луценко //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №1. -  С. 139-160. - Бібліогр. в кінці ст.

Покойовець, К.Ю. Дослідження пробіотичного покриття для харчових продуктів/ К.Ю. Покойовець, Н.М. Грегірчак //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №2. -  С. 58-65. - Бібліогр. в кінці ст.

Ємцев, В.І.    Соціально-економічні аспекти виробництва органічної продукції в Україні/ В.І. Ємцев, Г.Ф. Ємцева //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №2. -  С. 75-85. - Бібліогр. в кінці ст.

Українець, А.І. Аналітична інформація про стан використання ароматизаторів у світі і в Україні та можливості розвитку вітчизняного виробництва/ А.І. Українець, Н.Е. Фролова //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №2. -  С. 251-260. - Бібліогр. в кінці ст.

Сімахіна, Г.О. Нові виклики перед харчовою промисловістю України в стратегії поліпшення національного здоров'я/ Г.О. Сімахіна //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №5. -  С. 197-205. - Бібліогр. в кінці ст.

Горчакова, О.М. Розробка мехатронного модуля дозування рідких харчових продуктів/ О.М. Горчакова, М.В. Якимчук //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №6. -  С. 66-73. - Бібліогр. в кінці ст.

Капустян, А.І. Розроблення методу визначення функціональних харчових інгредієнтів морепептидного походження у бактеріальних дезінтегратах/ А.І. Капустян, Н.К. Черно, А.С. Пукас //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №6. -  С. 156-163. - Бібліогр. в кінці ст.

Використання олії чорного кмину у складі засобу для волосся/ І.Г. Радзієвська, О.П. Мельник, А.О. Пушнова, А.М. Гередчук //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №6. -  С. 164-171. - Бібліогр. в кінці ст.

                                

Добавил: CNTB, 15.01.2021, в категорию Загальні питання харчової промисловості (огляд журнальних статей)