(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДСТУ №2 2018 р.

663

П 78

            Продовольчі ресурси: зб. наук. праць/ редколегія: М.П. Сичевський,  Л.В. Дейнеко,  Л.М. Хомічак ,  В.І. Дробот; НААН України, Ін-т продовольчих ресурсів . - К.: ННЦ "ІАЕ", 2014. - 160 с.: іл. - (Технічні науки; №3). - ISBN 978-966-669-463-1

Збірник присвячено висвітленню актуальних питань з виробництва та переробки продовольчої сировини, зокрема, тваринницької та рослинної розробки нових і вдосконалення існуючих технологій харчової промисловості для забезпечення населення повноцінними та якісними харчовими продуктами. Узагальнюються результати дослідження зразків молочної продукції  на присутність фагів молочнокислих бактерій, а також вплив різних хімічних та біологічних факторів на життєдіяльність  молочнокислих бактерій, які найчастіше  використовуються у виробництві ферментованих харчових продуктів.

663

П 78

            Продовольчі ресурси: зб. наук. праць/ редколегія: М.П. Сичевський,  Л.М. Хомічак ,  Л.В. Дейнеко,  В.І. Дробот,  В.О. Дубровін; НААН України, Ін-т продовольчих ресурсів . - К.: Ін-т прод. ресурсів, 2013. - 124 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.. - ISBN 978-966-669-431-0

Розглянуто актуальні теоретичні та практичні проблеми розвитку харчової промисловості України і перероблення сільськогосподарської сировини в умовах ринкових перетворень. Досліджено та узагальнено соціально-економічні, структурні, інноваційно-технологічні аспекти діяльності харчової та переробної промисловості, наприклад: формування національної продовольчої системи: сучасність та перспективи; вплив геометричних параметрів зубчастих емульситаторів на структурно-механічні характеристики дрібнодисперсних фаршів; безпечність та якість сиру: як поліпшити мікробіологічні показники молока-сировини та інші.

64

С 16

            Салаты. Овощные. Мясные. Корейские. Консервированные. - Белгород; Харьков: Клуб Семейного Досуга, 2014. - 304 с.: ил. - ISBN 978-966-14-6328-7

Аннотация: В книге дано более 400 рецептов салатов на любой вкус: сытные мясные и легкие овощные, к праздничному столу и на "скорую руку". Любителям заготовок впрок пригодятся рецепты консервированных салатов. Многим понравится раздел, посвященный корейским салатам

 

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ

 

ДСТУ-Н  CAC/RCP 19:2014

            Продукти харчові радіоактивно опромінені. Рекомендована міжнародна практика (CAC/ RCP 19-1979, Rev. 2-2003, IDT) / пер. з англ. і науково-технічне редагування: С. Мельничук,  Є. Новожилова; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2015-06-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 7 с. - (Національний стандарт України)

            ДСТУ 8534:2015

            Продукти харчові.  Метод виявлення та визначання кількості ентерококів/ Т. Громова , І. Мазуренко, Л. Зубарева та ін.; ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28566-90); чинний від 2017-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2016. - 14 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 8447: 2015

            Продукти харчові. Метод визначення дріжджів і плісеневих грибів/ Є. Аксенюк, Д. Бабіна, Л. Зубарева, В. Лопухова; ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10444.12-88). - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 12 с. - (Національний стандарт України)

Добавил: CNTB, 06.09.2018, в категорию Загальні питання харчової промисловості