(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №8 2019 р.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 21; №1/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2015. - 248 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та переробній галузях: автоматизація виробництва карамелі з перешарованими начинками; зберігання культур молочно-кислих мікроорганізмів; сучасна споживча упаковка: проблеми підвищення логістичної ефективності; сучасні напрямки покращення біологічної цінності спредів; вплив технологічних параметрів на втрати білків під час їх ізоелектричного осадження з екстрактів та інші статті.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 21; №2/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2015. - 248 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та переробній галузях: стандарти на харчові продукти та їх гармонізація з міжнародними і європейськими вимогами; аналіз взаємозв'язку показників самозабезпеченості і збалансованості споживання основних видів продукції харчування в Україні; економічні засади визначення доданої вартості в цукровій промисловості; теоретичні аспекти і передумови створення кластеру молочної промисловості; розвиток і стан підприємств плодоовочеконсервної галузі в контексті забезпечення продовольчої безпеки та інші статті.

663

М 47

Меліх, О.О. Адаптивна стратегія територіально-виробничої оптимізації та економічного розвитку харчової промисловості регіону: теорія, методологія, практика: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.05/ О.О. Меліх; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2015. - 36 с.: рис. - Бібліогр.: с.28-33

Обгрунтовано механізм управління процесом створення й удосконалювання регіональних корпоративних структур харчової промисловості. Запропоновано концептуальний механізм розвитку промислово-виробничого потенціалу харчової промисловості регіону в умовах дефіциту ресурсів, що представлений у вигляді логіко-структурної моделі, яка відбиває процесні уявлення адаптації та розвитку промислово-виробничого потенціалу у вигляді сукупності етапів.

663

Л 93

Любарська, Л.С. Гігієнічна оцінка забезпечення харчового раціону населення України цинком і міддю: автореф. дис. ... канд. біологіч. наук: 14.02.01/ Л.С. Любарська; Держ. установа "Ін-т громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Нац. Академії мед. наук". - К., 2016. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.16-18

Робота присвячена оцінці забезпечення цинком та міддю населення України за рахунок харчових продуктів. Проведено гігієнічну оцінку находження цинку та міді з рекомендованим набором продуктів, орієнтовним раціоном харчування для дорослих та дітей. Обгрунтовано необхідність створення інформаційного матеріалу вмісту цинку та міді в продуктах харчування до довідникових таблиць.

663

П 77

Притула, І.Р. Закономірності утворення молекулярного водню споротвірними бактеріями за зброджування харчових відходів: автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.07/ І. Р. Притула; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. - К., 2016. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.17-20

В роботі показано принципову можливість отримання за зброджування екологічно небезпечних змішаних харчових відходів екологічно чистого енергоносія - водню, а такж біопалива (спирти). Показано широке розповсюдження в природних та техногенних екосистемах споротвірних угрупувань - продуцентів водню та біопалива. Мас-баланс свідчить про можливість отримання енергоносіїв у промислових об'ємах.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Загальні питання харчової промисловості