(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №5 2019 р.

663

Б 43

Бєляєв, Ю.Б. Гнучкі автоматизовані харчові виробництва і роботизовані комплекси: навч. посіб./ Ю.Б. Бєляєв; НУХТ. - К.: НУХТ, 2008. - 112 с.: рис. - Бібліогр.: с.108-109 . - ISBN 978-966-612-076-3

В навчальному посібнику розглянуто основні принципи побудови, стислий опис, застосування та інтеграції на харчопереробних підприємствах за інформаційними технологіями існуючого обладнання: машин-автоматів, гнучких автоматизованих потокових ліній, ділянок, цехів, робототехнічних систем і комплексів, що використовуються в сучасній харчовій промисловості.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 20; №2/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2014. - 244 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в харчовій та переробній галузях, наприклад: покращена технологічна карта оброблення стічних вод молокозаводів; підвищення енергетичної, екологічної і економічної ефективності цукрового виробництва; оцінка сучасного стану забезпеченості продовольчими товарами на внутрішньому ринку України; шляхи підвищення продовольчої безпеки України в умовах глобалізації АПК; перспективи вирощування і переробки спаржі; наноструктура і властивості вершкового масла з інуліном та інші статті.

 

Автореферати дисертацій

 

37

В 25

Вдовенко, О.І. Педагогічні умови формування творчих здібностей у майбутніх кваліфікованих робітників харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04/ О.І. Вдовенко; М-во освіти і науки України, Чернігів. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - Чернігів, 2016. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-17

Проаналізовано стан розробленості проблеми формування творчих здібностей у майбутніх кваліфікованих робітників харчової промисловості в педагогічній теорії і практиці професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників харчової промисловості. Досліджено, теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено  вплив педагогічних умов на формування творчих здібностей у майбутніх кваліфікованих робітників харчової промисловості.  

663

К 56

Коваль, О.В. Удосконалення процесів і модернізація обладнання бродильних виробництв: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ О.В. Коваль; М-во освіти і науки України,  НУХТ. - К., 2016. - 22 с: рис. - Бібліогр.: с.15-17

Розглядаються технології виробництва виноматеріалів для шампанських та ігристих вин, особливості вторинного бродіння у виробництві шампанського, технології зброджування середовищ в хлібопекарній галузі, зброджування цукровмістких середовищ при виробництві етилового спирту.

663

Х 30

Хваста, М.М. Розвиток теорії взаємодії матеріальних і енергетичних потоків в харчових виробництвах: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ М.М. Хваста; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 15-17

В дисертації представлено аналіз  сукупності матеріальних і енергетичних  потоків  виробництв, покладених в основу їх транспортно-технологічних систем, особливостей трансформації матеріальних і енергетичних потоків, матеріального забезпечення процесів утворення паковань, групових упаковок. На основі енергетичних співвідношень розроблено методики розрахунків перехідних процесів.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Загальні питання харчової промисловості