(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №4 2019 р.

664.8

С 44

Скорченко, Т.А. Технологія молочних консервів: навч. посіб./ Т.А. Скорченко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2007. - 232 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.225-226 . - Предм. покажч.: с.227-228 . - ISBN 966-612-068-2

Аннотация: В навчальному посібнику викладено традиційні технології виробництва згущених молочних консервів з цукром, стерилізованих без цукру, сухих молочних продуктів і сумішей для дитячого харчування; особливості технології молочних консервів сучасного асортименту, комбінованих згущених молочних консервів з використанням соєвмісної сировини та рослиних жирів, сухих молочних продуктів підвищеної розчинності, адаптованих дитячих молочних продуктів, сумішей лікувально-профілактичного призначення. Наведено апаратурно-технологічні схеми виробництва молочних консервів.

 

637.1

Т 38

Технологічні розрахунки у молочній промисловості: навч. посіб. / Г.Є. Поліщук, О.В. Грек, Т.Г. Осьмак и др; НУХТ. - К.: НУХТ, 2013. - 344 с: табл.. - Бібліогр.: с. 339-341 . - ISBN 978-966-612-142-7

У посібнику наведено класифікацію основних груп молочних продуктів, загальні технолгічні операції виробництва молочних продуктів, основні формули для їх продуктового розрахунку, приклади розрахунків основних груп молочних продуктів, типові рецептури для нормативного методу розрахунку.

 

Автореферати дисертацій

 

663

Ш 95

Шульга, М.О. Управління конкурентоспроможним потенціалом підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ М.О. Шульга; М-во освіти і науки України, Херсонський  нац. техн. ун-т. - Херсон, 2015. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-19

В роботі досліджено сучасний стан та основні тенденції розвитку харчових підприємств. Визначено ступінь впливу основних соціально-економічних передумов на формування конкурентоспроможного потенціалу підприємств харчової галузі. Здійснено економіко-математичне моделювання оптимізації виробничих витрат на харчових підприємствах з метою підвищення конкурентоспроможного потенціалу.

 

663

Х 76

Хоменко, О.О. Товарознавча оцінка арахісу та вдосконалення споживних властивостей продуктів з нього: автореф.  дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ О.О. Хоменко; М-во освіти і науки України,  Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2015. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с. 16-18

Комплексно досліджено хімічний склад 19 сортів арахісу, вирощеного з генофонду рослин України. Досліджено амінокислотний склад білка арахісу та його біологічну цінність. Установлено сортову специфічність накопичення арахісом токсичних речовин та запропоновано спосіб їх зниження. Розроблено та затверджено нормативну документацію на нову продукцію. Результати досліджень упроваджено у виробництво та навчальний процес.

663

К 43

Кіржецька, М.С. Організаційно-економічний механізм зміцнення економічної безпеки харчової промисловості України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ М.С. Кіржецька; Центр. спілка споживчих товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т. - Львів, 2016. - 21 с.: табл. - Бібліогр.: с.17-19

В роботі узагальнено методичні підходи до оцінювання економічної безпеки харчової промисловості. Опрацьовано теоретичні положення структури організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки цукрової галузі як підсистеми харчової промисловості. Розроблено заходи протидії загрозам економічній безпеці цукрової галузі України та розвинуто прикладні засади щодо підвищення рівня економічної безпеки підсистем харчової промисловості через обгрунтування пропозицій щодо взаємодії державних і недержавних галузевих інститутів.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Загальні питання харчової промисловості