(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №3 2019 р.

 

664.8

С 44

Скорченко, Т.А. Технологія дитячих молочних продуктів: навч. посіб./ Т.А. Скорченко, О.В. Грек; НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 331 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.322-323 . -Предм. покажч.: с.324-326 . - ISBN 978-966-612-116-8

 В навчальному посібнику викладено технологію адаптованих рідких, пастоподібних, сухих, лікувально-профілактичних дитячих молочних продуктів сучасного асортименту, сухих каш для дитячого харчування, молочних продуктів для дітей шкільного віку; основи отримання рецептурних компонентів. Наведено апаратурно-технологічні схеми виробництва дитячих молочних продуктів, обгрунтовано технологічні параметри виробництва.

 

Автореферати дисертацій

 

663

Т 48

Ткач, У.В. Управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ У.В. Ткач; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі запропоновано алгоритм аналізу ефективності управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості із використанням інтервальної моделі динаміки розвитку підприємств, реалізація якого дозволила ранжувати досліджувані підприємства хлібопекарської галузі за оцінкою фактора технологічного прогресу та сформувати положення методики прийняття рішень в умовах впливу інноваційного ризику. Побудовано схему процесу управління інноваційними ризиками та сформовано основні стратегічні орієнтири розвитку хлібопекарських підприємств в умовах їх адаптованості до інноваційних ризиків та відповідності сучасним вимогам технологічного прогресу шляхом їх позиціонування на квадрантах.

663

С 24

Свідло, К.В. Наукове обгрунтування використання дієтичних добавок рослинного походження в технологіях кулінарної продукції геродієтичного призначення: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.16/ К.В. Свідло; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - К., 2016. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с. 30-40

В роботі розроблено технологічні схеми, встановлено механізми регулювання функціонально-технологічних і реологічних властивостей розробленої кулінарної продукції. Уперше отримано закономірності формування якості кулінарної продукції геродієтичного призначення під час її виробництва та зберігання. Досліджено харчові раціони спеціалізованих геріатричних закладів й установлено невідповідність їх нормам геродієтики. Запропоновано модель розподілу енергетичної цінності між групами кулінарної продукції в добовому раціоні геродієтичного призначення та створено зразковий харчовий раціон. 

663

Л 64

Литвиненко, О.А.   Науково-практичні основи підвищення ефективності та довговічності кавітаційних апаратів харчових виробництв: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ О.А. Литвиненко; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - Бібліогр.: с.31-39

В роботі розроблено математичну модель апаратів, яка підтверджується результатами  фізичного та обчислювального експериментів і запропоновані технічні рішення для харчової, переробної промисловостей. Рекомендовані гідродинамічні кавітаційні апарати і схеми їх використання для технологій м'ясопереробної, цукрової промисловості, виробництва рідких пектинових продуктів аерування водоймищ риборозплідних господарств, очищення природної і стічної води. 

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Загальні питання харчової промисловості