(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №11 2019 р.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, том. 53/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2013. - 244 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кіннці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та переробній галузях, наприклад: масляна паста з порошком із червоного столового буряка; дослідження впливу використання сахарози і кристалічного цукру-піску на якість ігристих вин; розроблення способу отримання фруктово-желейного мармеладу оздоровчого призначення; одержання синтетичних газоподібних і рідких палив методами двоступеневої термічної переробки вугілля; фріланс як сучасна технологія мотивації; сутнічсть і роль бренду в концепції ринкового позиціонування товару на споживчому ринку та інші статті.  

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій. Т24. №5/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2018. - 252 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та переробній галузях: порівняння нормативної бази ЄС  та України щодо виробництва біогазу з органічних продуктів; ринок хліба і хлібобулочних виробів України: тенденції, проблеми та перспективи розвитку; оптимізація синтезу пакувальних машин за критерієм ефективності; удосконалення способу виробництва напівфабрикатів з плодово-ягідної сировини гарантованої якості; зміна якості вафельних виробів із синбіотиком при зберіганні та інші статті.

 

Автореферати дисертацій

 

663

Ш 97

Шутюк, В.В. Науково-методологічні засади ресурсозбережних енерготехнологічних комплексів сушіння харчових продуктів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ В.В. Шутюк; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 41 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.32-38

Розроблено науково-методологічні засади моделювання процесів тепловологоперенесення під час сушіння харчової сировини та продуктів конвективним і комбінованим з мікрохвильовим способами. Виконано комплексне експериментальне дослідження кінетики сушіння харчової сировини та продуктів повітрям, перегрітою парою та комбінованим способом, теплообміну під час сушіння бурякового жому перегрітою парою, а також процесу регідратації зневоднених продуктів. Досліджено вміст важких металів у томат-продуктах вітчизняного виробництва.

663

Я 45

Якимчук, М.В. Науково-технічні засади створення обладнання для групового пакування харчових продуктів на основі мехатронних модулів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ М.В. Якимчук; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 37 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 31-35

Запропоновано і реалізовано наукову концепцію проектування обладнання для групового пакування з мехатронних модулів для заданих умов використання, що дає можливість створювати нові зразки пакувальних машин найвищого інтелектуального рівня на основі розроблених структурних графів технологічних процесів групового пакування, функціонально-структурних схем та обгрунтованих критеріїв ефективності  їх роботоздатності.

 

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Загальні питання харчової промисловості