(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №10 2019 р.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 24; №2/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2018. - 256 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та переробній галузях: реалізація стратегії глокалізації на вітчизняному ринку харчових продуктів; оцінка результативності діяльності підриємств молочної галузі; динамічні параметри процесів анаеробного бродіння; дослідження впливу амілолітичних ферментів на мікробіологічні процеси в тісті на якість рисового хліба; аналіз мікробіологічних показників харчових емульсій та інші статті.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 24; №3/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2018. - 256 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та переробній галузях: інструменти державного регулювання харчової промисловості; особливості моделювання складних технологічних систем у харчових технологіях; сухарні брикети для споживачів з підвищеними білковими потребами; критерії вибору плодово-ягідних культур для отримання заморожених напіфабрикатів; оптимізація процесу виробництва формованих картопляних чипсів та інші статті.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 24; №6/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2018. - 267 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та переробній галузях: білкові трансформації у біополімерах тваринного походження; експериментальні дослідження процесів десорбції спирту з водних розчинів; перспективи використання ізоляту горохового протеїну у технології масляних паст; перспективи створення технології оздоровчих хлібобулочних і кондитерських виробів на основі нетрадиційної рослинної сировини; наукові пошуки можливості стабілізації якості жирів; модифікація харчових продуктів: багатоваріантність підходів і пріоритети та інші статті.

 

Автореферати дисертацій

 

663

Д 79

Дубовкіна, І.О. Наукове обгрунтування та апаратурне оформлення процесу змішування води та спирту в умовах знакозмінних імпульсів тиску: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ І.О. Дубовкіна; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 37 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.30-34

В роботі науково обгрунтовано, розроблено та впроваджено технологію одержання водно-спиртових сумішей із застосуванням безперевного способу змішування води та спирту в умовах знакозмінних імпульсів тиску. Одержані результати дозволили одержувати водно-спиртові суміші з покращеними фізико-хімічними та органолептичними параметрами.

663

К 56

Коваленко, О.В. Інноваційна система розвитку харчової промисловості України: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03/ О.В. Коваленко. - К., 2016. - 36 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 30-33

В роботі обгрунтовано теоретико-методологічний підхід і сформульовано характерні ознаки, які визначають формування специфічного виду ринкових відносин - інноваційних ніш на ринку продукції харчової промисловості. Розкрито і обгрунтовано діючі стратегії інноваційного бізнесу як ключової ланки цієї системи з метою гуманізації та забезпечення соціальних гарантій суспільству, зокрема щодо безперешкодного доступу населення до харчових продуктів у необхідній кількості та якості.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Загальні питання харчової промисловості