(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ №1 2018 р.

663

І-71

            Інститут продовольчих ресурсів/ М.П. Сичевський; НААН України. - К.: Ін-т прод. ресурсів, 2017. - 38 с.: іл.

В брошурі представлено діяльність Інституту продовольчих ресурсів в Києві. Інститут здійснює наукове забезпечення розвитку харчових галузей, що має на меті створення ефективних технологій та високопродуктивного обладнання для виробництва конкурентоспроможних харчових продуктів високої біологічної цінності на основі фундаментальних досліджень фізико-хімічних властивостей харчової сировини, біохімічних і технологічних процесів  та пошуку ефективних шляхів раціонального використання сировини.

663

И 92

            Итальянские технологии в сфере пищевой промышленности. Итальянские технологии в сфере производства напитков. - Б.м., 2017. - 160 с.

Текст на рус. и  англ. яз.

В сборнике представлен обзор итальянского технологического оборудования в пищевой промышленности, а также в сфере производства напитков. Текст на русском и английском языках, сопровождается иллюстрациями и характеристиками оборудования. 

663

М 26

            Кодекс Аліментаріус. Маркування харчових продуктів: довідник/ упорядник-перекладач В.С. Тимошенко; ВООЗ, Продовольча та сільськогосподарська  організація ООН. - Львів: Леонорм-СТАНДАРТ, 2008. - 53 с. - (Нормативна база підприємства)

            В довіднику зібрані стандарти та настанови з маркування харчових продуктів, що опубліковані в різних томах Кодексу Аліментаріус. У цьому виданні документи зведені разом у компактному форматі для більш ефективного вивчення і широкого застосування для спеціалістів харчової промисловості.

663

К 57

            Кодекс Аліментаріус. Органічні харчові продукти: довідник. - Львів: Леонорм-СТАНДАРТ, 2008. - 65 с. - (Нормативна база підприємства)

            Довідник містить технічний переклад українською мовою "Настанов щодо виробництва, перероблення, маркування та розміщення на ринку органічних харчових продуктів",  прийнятих Комісією з Кодексу Аліментаріус.

663

П 78

            Продовольчі ресурси: зб. наук. праць/ редколегія: М.П. Сичевський,  Л.В. Дейнеко,  В.І. Дробот,  В.О. Дубровін,  Н.Ф. Кігель; НААН України, Ін-т продовольчих ресурсів . - К.: ННЦ "ІАЕ", 2015. - 114 с.: іл. - (Економічні науки; №4). - Бібліогр. в кінці ст.. - ISBN 978-966-669-477-8

Розглянуто актуальні й практичні проблеми розвитку харчової та переробної галузей України в умовах ринкових перетворень. Досліджуються та узагальнюються соціально-економічні, структурні, інноваційно-технологічні аспекти різних підгалузей. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності й конкурентоспроможності, вдосконалення науково-технічного і фінансового забезпечення розвитку харчової та переробної промисловості.

663

П 78

            Продовольчі ресурси: зб. наук. праць/ редколегія: Л.В. Дейнеко,  В.І. Дробот,  В.О. Дубровін,  Н.Ф. Кігель,  Ю.О. Лупенко; НААН України, Ін-т продовольчих ресурсів . - К.: ННЦ "ІАЕ", 2014. - 142 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-669-433-3

Розглянуто актуальні теоретичні та практичні проблеми розвитку харчової промисловості і перероблення сільськогосподарської сировини в умовах ринкових перетворень. Досліджуються та узагальнюються соціально-економічні, структурні, інноваційно-технологічні й екологічні аспекти діяльності харчової промисловості України, її окремих регіонів. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності й конкурентоспроможності, вдосконалення науково-технічного і фінансового забезпечення розвитку харчової та переробної промисловості на вітчизняному й світовому ринках.

 

 

Добавил: CNTB, 06.09.2018, в категорию Загальні питання харчової промисловості