(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ №10 2017 р.

663

М 54

Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів: навч. посіб./ О.І. Черевко, Л.Р. Димитрієвич, Л.Г. Зіборова и др; за заг. ред. Л.М. Крайнюк. - 2-е вид., перероб. і доп. . - Суми: Університетська книга, 2017. - 300 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.297-299 . - ISBN 978-966-680-404-7

В навчальному посібнику викладено методологічні основи оцінювання, їх законодавчу базу, показники якості харчової продукції, методи вимірювання та основи контролю якості. Розглянуто методологію добору проб харчової продукції під час контролю.

 

663

М 89

Муді, Р. Експортно-імпортні операції з країнами ЄС: сільгосппродукція : посібник з правових питань/ Річард Муді, О. Поліводський; Європейська комісія. - К.: Європейська  комісія, 2005. - 106 с.

 Авт. на обкл. не вказані

Посібник містить опис чинних законодавчих актів України та ЄС, які регулюють торгівлю окремими видами харчової та переробної продукції (зерно, м'ясо-молочні продукти). Розкриваються ринкові вимоги до експортно-імпортних операцій: управління якістю, безпечність продукції, органічне землеробство, стандарти відповідно до європейських вимог та інші.

 

Автореферати дисертацій

 

 

663

Ш 49

Шерман, Є.М. Організаційно-економічний механізм розвитку підприємств харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Є.М. Шерман; М-во освіти і науки України, Херсонський  нац. техн. ун-т. - Херсон, 2016. - 20 с: табл. - Бібліогр.: с. 15-17

 Дисертаційну роботу присвячено удосконаленню теоретичних положень, розробці методичного забезпечення та практичних рекомендацій щодо формування і реалізації організаційно-економічного механізму розвитку підприємств харчової промисловості. Визначено сутність та принципи формування організаційно-економічного механізму розвитку підприємств. Досліджено стан та тенденції розвитку підприємств харчової промисловості Херсонської області.

 

663

Ш 97

Шутюк, В.В. Науково-методологічні засади ресурсозбережних енерготехнологічних комплексів сушіння харчових продуктів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ В.В. Шутюк; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 41 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.32-38

Розроблено науково-методологічні засади моделювання процесів тепловологоперенесення під час сушіння харчової сировини та продуктів конвективним і комбінованим з мікрохвильовим способами. Виконано комплексне експериментальне дослідження кінетики сушіння харчової сировини та продуктів повітрям, перегрітою парою та комбінованим способом, теплообміну під час сушіння бурякового жому перегрітою парою, а також процесу регідратації зневоднених продуктів. Досліджено вміст важких металів у томат-продуктах вітчизняного виробництва.

 

663

Я 45

Якимчук, М.В. Науково-технічні засади створення обладнання для групового пакування харчових продуктів на основі мехатронних модулів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ М.В. Якимчук; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 37 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 31-35

Запропоновано і реалізовано наукову концепцію проектування обладнання для групового пакування з мехатронних модулів для заданих умов використання, що дає можливість створювати нові зразки пакувальних машин найвищого інтелектуального рівня на основі розроблених структурних графів технологічних процесів групового пакування, функціонально-структурних схем та обгрунтованих критеріїв ефективності  їх роботоздатності.

Добавил: CNTB, 29.01.2018, в категорию Загальні питання харчової промисловості