(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ, ДСТУ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №3 2021 р.

633

Б12

Бабич, А.О.

Соя для здоров'я і життя на планеті Земля: моногр./ А.О. Бабич. - К.: Аграрна наука, 1998. - 272 с.: іл. - Бібліогр.: с.241-266 . - ISBN 966-95490-6-Х

У монографії показано історію стратегічної культури сої, її важливе місце в світовому землеробстві, вимоги до умов вирощування, сучасні технології виробництва і переробки, нові напрями використання в харчуванні людини, унікальні цілющі властивості, новітні підходи використання для профілактики і лікування важких і хронічних хвороб. Подано рекомендації з використання сої в годівлі тварин і птиці. Описано формування світового ринку сої і продуктів її переробки.

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 26. №5/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2020. - 199 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в галузі харчових технологій, а також  з економічних та технічних наук.

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 26. №4/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2020. - 228 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень з харчових технологій, а також в галузі економічних та технічних наук.

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 26. №3/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2020. - 254 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень з  харчових технологій, у галузі економічних та технічних наук.

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 26. №2/ Національний університет харчових технологій; редколегія: Г.Р. Агота,  Т. Атанаска,  А.П. Ладанюк,  А. Маринів,  Мак Кенна Брайан, голов. ред. А.І. Українець. - К.: НУХТ, 2020. - 256 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами функціональних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі харчових технологій, наукових та технічних наук.

663 /.664(061)

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 26. №1/ Національний університет харчових технологій; редколегія: Г.Р. Агота,  Т. Атанаска,  А.П. Ладанюк,  А. Маринін,  Мак Кенна Брайан, голов. ред. А.І. Українець. - К.: НУХТ, 2020. - 259 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі харчових технологій, а також у галузі економічних та технічних наук.

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, том 27. №1/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2021. - 211 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі харчових, технічних та економічних наук.

64

О-75

Основи ресторанної справи: навч. посіб./ уклад. Г.Я. Круль; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. - 496 с.: іл. - Бібліогр.: с.442-448 . - ISBN 978-966-423-581-2

У навчальному посібнику розглянуті основні поняття ресторанного сервісу. Розкриті питання формування внутрішнього простору та матеріально-технічного забезпечення  закладів ресторанного господарства. Наведені основні етапи технологічного процесу виробництва продукції в ресторанах та способи її теплової обробки. Окремі розділи присвячені організації обслуговування в ресторанах,  розкрита характеристика напоїв. В додатках подано стандарт України про ресторанне господарство, правила роздрібної торгівлі, правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ EN  1104:2007 Папір та картон, що контактують з харчовими продуктами. Визначання міграції антимікробних компонентів (EN 1104:2005, IDT) / пер. з англ. і наук.-техн. редагування: М. Лозовик,  П. Сидорченко; УкрНДІП. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2010-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2011. - 7 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює метод визначання міграції антимікробних компонентів із паперових і картонних матеріалів та виробів із них, що контактують із харчовими продуктами.

ДСТУ ISO 4531-2-2001 Посуд зі скловидним емалевим покриттям. Виділення свинцю та кадмію з емальованих виробів в контакті з їжею. Частина 2. Гранично допустимі межі (ISO 4531-2:1998, IDT) / пер. з англ. та наук.-техн. редагування: А. Демидовська,  Л. Степанова,  Г. Кукушкіна,  Л. Корощенко; ДержУкрНДІФП. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2003-01-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2002. - 3 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: ця частина ISO 4531 встановлює гранично допустимі межі для виділення свинцю та кадмію з емальованого посуду, призначеного  для контакту з їжею (включаючи напої). Цю частину ISO 4531 застосовують до емальованого посуду , зокрема до баків та посудин, які призначено для використання в приготуванні, сервіруванні та зберіганні їжі. Ця частина ISO 4531 також встановлює гранично допустимі межі для визначання виділення свинцю та кадмію з декорованого губного краю.

ДСТУ  8084-2015 Продукти сухі овоче-молочні і фруктово-молочні із зерновими добавками для дитячого харчування. Технічні умови/ розробники:  Ю. Пилипенко,  Л. Філіпова,  І. Мазуренко,  Л Сергєєва,  Ю. Мещерякова; ДНДПКІ "Консервпромкомплекс" , Технічний комітет  стандартизації "Продукти перероблення фруктів та овочів та устаткування для їх переробки". - Вид. офіц. -  Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 14 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 14.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на продукти сухі овоче-молочні і фруктово-молочні  із зерновими добавками для дитячого харчування з доданням або без додання сухої молочної суміші "Детолакт", сухого молока, олії, борошна, кукурудзяного крохмалю, вітамінів.

ДСТУ ISO  9235:2005 Сировина ароматична натуральна. Словник термінів (ISO 9235:1997, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування: Н. Сажина,  Л. Тімашова. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2007-10-01. - Киiв: Держстандарт України, 2008. - 11 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 10

Сфера застосування: стандарт установлює терміни та визначення понять, які стосуються ароматичної натуральної сировини.

ДСТУ EN 12268:2016 (EN 12268:2014, IDT)      Устатковання для перероблення харчових продуктів. Верстати зі стрічковими пилками. Вимоги щодо безпеки та гігієни/ пер. з англ.; Техн. ком. стандартизації "Страховий фонд документації", НДІ мікрографії. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 12268:2016; чинний від 2017-11-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2019. - 26 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 25-26

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги щодо конструкції верстатів зі стрічковими пилками. У стандарті наведено всі істотні небезпеки, небезпечні ситуації та заходи, які стосуються груп верстатів, що використовують за призначеністю та в умовах неправильного використання, передбачених виробником.

ДСТУ EN  454:2016, (EN 454:2014, IDT) Устатковання для перероблення харчових продуктів. Змішувачі планетарні. Вимоги щодо безпеки та гігієни: пер. з англ./ Технічний комітет стандартизації "Страховий фонд документації"; НДІ мікрографії. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 454:2016 (EN 454:2014, IDT), прийнятого методом підтвердження; чинний від 2018-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2019. - 31 с.: рис. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.29

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги щодо безпеки, яких треба дотримуватися під час проектування та виготовлення планетарних змішувачів з нерухомою чашею, місткістю від 5 л до 200 л.  Цей планетарний змішувач використовують, зокрема, у харчовій промисловості (пекарські вироби, піца, печиво), кондитерській промисловості для місіння та отримання емульсій з різних інгредієнтів, наприклад какао, борошна, цукру, масла чи жиру, яєць тощо. Додають у чашу складники вручну без зупинення змішувача.

ДСТУ EN 12852:2016 (ЕN 12852:2001 + A1 :2010, IDT) Устатковання для перероблення харчових продуктів. Кухонні комбайни та блендери. Вимоги щодо безпеки та гігієни/ пер. з англійської; Техн. ком. стандартизації "Страховий фонд документації", НДІ мікрографії. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ ЕN 12852:2014;  чинний від 2018-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2019. - 31 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 31

Сфера застосування: стандарт прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN 12852:2001 (версія en) "Food processing machinery - Food processing and blenders - Safety and hygiene requirements" зі зміною А1:2010 (версія en).

ДСТУ EN 12853:2016 (EN 12853:2001+А1:2010; EN 12853:2001+А1:2010/АС:2010, IDT) Устатковання для перероблення харчових продуктів. Ручні блендери та вінчики. Вимоги щодо безпеки та гігієни/ пер. з англ.; Техн. ком. стандартизації "Страховий фонд документації", НДІ мікрографії. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 12853:2014;  чинний від 2018-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2019. - 23 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 23

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги щодо безпеки та гігієни, яких необхідно дотримуватися під час проектування та виготовлення ручних блендерів та вінчиків, які використовують у торгівлі, на підприємствах громадського харчування та в продовольчих магазинах.

 

Автореферати дисертацій

 

663

Б64

Бірюченко, С.Ю. Формування доходів персоналу підприємств харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.04/ С.Ю. Бірюченко; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2020. - 23 с. - Бібліогр.: с.16-21

В роботі сформовано класифікаційні ознаки та проведено групування складових сукупного доходу персоналу підприємства.  Визначено напрями регулювання порядку формування доходів персоналу підприємств з урахуванням норм як національного законодавства, так і міжнародного. Розроблено комплексну систему показників оцінки сукупного доходу персоналу та рекомендації щодо оптимізації його складових.

57

В41

Виговська, Л.М. Біологічні властивості збудників харчових зоонозів та розробка засобів індикації: автореф. дис. ... д-ра вет. наук:16.00.03/ Л.М. Виговська; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2019. - 43 с.: іл. - Бібліогр.: с.32-40

В роботі експериментально обгрунтовано необхідність удосконалення системи лабораторної діагностики бактеріальних зоонозів шляхом проведення комплексних досліджень із використанням мікробіологічних та молекулярно-генетичних методів. Встановлено, що вплив наночастинок Ауруму і Вісмуту на ростові властивості бактерій залежить від розміру наночастинок, їх концентрації у середовищі та біологічних властивостей мікроорганізму.

 

 

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Загальні питання харчової промисловості