(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень літератури, ДСТУ та авторефератів дисертацій №2 2020 р.

663

Е 40

Економіка харчової промисловості, Том 11. Вип. 1/ Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, Одеська національна академія харчових технологій. - К.: Фенікс, 2019. - 120 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст.

До випуску ввійшли статті за розділами: наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки; формування та розвиток ринку продуктів харчування; сучасні проблеми економіки підприємств; теоретичні та практичні аспекти менеджменту; актуальні аспекти маркетингової діяльності підприємств; інноваційно-інвестиційні проблеми

ДСТУ ISO 2254:2008 Гвоздика ціла чи змелена (порошкоподібна). Технічні умови (ISO 2254: 2004, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування С. Каленська,  Є. Качура,  Н. Новицька,  П. Черниш; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування, Технічний  комітет стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2010-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2013. - 6 с.: іл. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт визначає вимоги до цілої та змеленої (порошкоподібної) гвоздики (Syzygium aromaticum (L.) Merr. et  L. M. Perry). Рекомендації щодо умов зберігання й транспортування наведено в додатку А як довідковий матеріал.

ДСТУ ISO 7926:2015 Естрагон зневоднений (Artemisia dracunculus linnaeus). Технічні умови (ISO 7926:1991, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування: Н. Бакова,  В. Єжов,  Г. Захаренко,  О. Куряченко,  М. Мякиннікова; Технічний комітет стандартизації "Ефіроолійна продукція". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 6 с.: іл. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на полин естрагон (метилхавіколовий тип) у вигляді цілих або подрібнених листків або порошку. На елеміцин-сабіненовий тип полину він не поширюється. Рекомендації щодо умов зберігання та транспортування наведено в додатку А.

ДСТУ EN 12546-2:2003 Матеріали та вироби, які контактують із продуктами харчування. Посудини термоізольовані для побутового використання. Частина 2. Пакети та коробки ізольовані. Технічні умови (EN 125-2:2000, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування: А. Демидовська,  Л. Степанова,  Л. Корощенко,  Г. Кукушкіна; Держ. Укр. НДІ фарфоро-фаянсової пром-сті (ДержУкрНДІФП). - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2004-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 6 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги для побутових переносних харчових та питних ізольованих посудин, таких як коробки, ящики та пакети, призначені для зберігання загорнутої або упакованої їжі чи напоїв у своїх власних посудинах. Стандарт не поширюється на ізольовані пакети, які розроблені спеціально для короткотермінового зберігання  та транспортування замороженої їжі, до посудин із приладом, який виробляє або поглинає тепло, до посудин для промислового чи громадського харчування, або окремих графинів та фляг.

ДСТУ ENV 12497-2002 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Визначання вмісту ртуті у водній витяжці (ENV 12497:1998, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Е. Барлас; УкрНДІП. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 6 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт входить до серії стандартів, що установлюють методи визначання тяжких металів у водній витяжці паперу і картону, що контактують з харчовими продуктами. Стандарт установлює метод визначання ртуті у водній витяжці.

ДСТУ EN  646-2002 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Визначання стійкості забарвленості пофарбованих паперу і картону (EN 646:2000, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Е. Барлас. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 5 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюють на пофарбовані папір і картон, що контактують з харчовими продуктами, і встановлює метод визначання стійкості забарвлення. Стандарт регламентує дві методики визначання: методику А - для тривалого контактування (наприклад, під час пакування харчових продуктів) і методику В - для короткочасного контактування (наприклад, серветки, рушники) та іншого побутового призначення. Візуальну оцінку порівнянням з контрольним зразком використовують тільки для установлювання факту переходу забарвленості (так/ні), для кількісного оцінювання переходу забарвленості використовують шкалу сірих еталонів.

ДСТУ EN 648-2002 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Визначання стійкості флуоресцентного вибілювання паперу і картону (EN 648:1993, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Е. Барлас; УкрНДІП. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 6 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює метод визначання стійкості флуоресцентного вибілювання паперу і картону, що контактують з харчовими продуктами. Стандарт регламентує дві методики визначання: методику А - для тривалого контакту (наприклад, для пакування харчових продуктів) і методику В - для короткочасного контакту (наприклад, у разі використовування для серветок, рушників і в інших побутових цілях).

ДСТУ EN  1104:2007 Папір та картон, що контактують з харчовими продуктами. Визначання міграції антимікробних компонентів (EN 1104:2005, IDT) / пер. з англ. і наук.-техн. редагування: М. Лозовик,  П. Сидорченко; УкрНДІП. - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2010-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2011. - 7 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює метод визначання міграції антимікробних компонентів із паперових і картонних матеріалів та виробів із них, що контактують із харчовими продуктами.

ДСТУ ISO 4531-2-2001 Посуд зі скловидним емалевим покриттям. Виділення свинцю та кадмію з емальованих виробів в контакті з їжею. Частина 2. Гранично-допустимі межі (ISO 4531-2:1998, IDT) / пер. з англ. та наук.-техн. редагування: А. Демидовська,  Л. Степанова,  Г. Кукушкіна,  Л. Корощенко; ДержУкрНДІФП. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2003-01-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2002. - 3 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: ця частина ISO 4531 встановлює гранично допустимі межі для виділення свинцю та кадмію з емальованого посуду, призначеного  для контакту з їжею (включаючи напої). Цю частину ISO 4531 застосовують до емальованого посуду , зокрема до баків та посудин, які призначено для використання в приготуванні, сервіруванні та зберіганні їжі. Ця частина ISO 4531 також встановлює гранично допустимі межі для визначання виділення свинцю та кадмію з декорованого губного краю.

ДСТУ 8006:2015 Прянощі. Кардамон. Технічні умови/ розробники: В. Барштейн,  С. Бут,  М. Зеленська,  Ю. Кожанов,  О. Сабибін; Ін-т харчової біотехнології та геноміки НАНУ, ЗАТ " Укркондитер". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 29052-91);  чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 7 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.7

Сфера застосування: стандарт поширюється на прянощі, зокрема кардамон - висушені зрілі плоди тропічної рослини Elletaria Cardamonum (з родини імбирних), які використовують для приготування продуктів харчування.

ДСТУ ISO 10185:2013 Тютюн і тютюнові вироби. Словник термінів (ISO 10185:2004, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування: О. Євтушенко,  В. Місячний,  М. Мухаровський,  В. Ример,  Л. Шевчук; Укрметртестстандарт. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2014-09-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2014. - 38 с.. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює терміни та визначення понять, які використовують під час виготовлення, оброблення і випробування тютюну та тютюнових виробів. У стандарті наведено багато визначень з міжнародних стандартів стосовно тютюну і тютюнових виробів.

ДСТУ EN  454:2016, (EN 454:2014, IDT) Устатковання для перероблення харчових продуктів. Змішувачі планетарні. Вимоги щодо безпеки та гігієни: пер. з англ./ Технічний комітет стандартизації "Страховий фонд документації"; НДІ мікрографії. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 454:2016 (EN 454:2014, IDT), прийнятого методом підтвердження; чинний від 2018-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2019. - 31 с.: рис. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.29

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги щодо безпеки, яких треба дотримуватися під час проектування та виготовлення планетарних змішувачів з нерухомою чашею, місткістю від 5 л до 200 л.  Цей планетарний змішувач використовують, зокрема, у харчовій промисловості (пекарські вироби, піца, печиво), кондитерській промисловості для місіння та отримання емульсій з різних інгредієнтів, наприклад какао, борошна, цукру, масла чи жиру, яєць тощо. Додають у чашу складники вручну без зупинення змішувача.

 

 

Добавил: CNTB, 04.09.2020, в категорию Загальні питання харчової промисловості