(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ, ДСТУ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №1 2021 р.

663

А64

Аналіз природних об'єктів і продуктів харчування: метод. рек. до лабор. робіт/ уклад.: М.М. Воробець,  І.М. Кобаса,  В.В. Дійчук,  В.В. Дійчук,  А.В. Сачко; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2019. - 56 с. - Бібліогр.: с.53

Методичні рекомендації містять вказівки до лабораторних робіт. Мета видання - допомогти студентам набути практичних навичок володіння сучасними методиками та методами контролю природних об'єктів і харчових продуктів. Розглядаються приклади з виробництва молока, хліба, пива. Подаються посилання на вимоги діючих нормативних документів щодо якості та безпеки продуктів харчування.

663

Е 40

Економіка харчової промисловості, Том 11. Вип. 1/ Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, Одеська національна академія харчових технологій. - К.: Фенікс, 2019. - 120 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст.

До випуску ввійшли статті за розділами: наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки; формування та розвиток ринку продуктів харчування; сучасні проблеми економіки підприємств; теоретичні та практичні аспекти менеджменту; актуальні аспекти маркетингової діяльності підприємств; інноваційно-інвестиційні проблеми

663

І-66

Інноваційні методи обробки продовольчої сировини: моногр./ С.Ю. Миколенко, О.В. Гончаров, А.М. Пугач и др; Дніпропетровський держ. аграр.-екон.  ун-т. - Дніпро: Журфонд, 2017. - 223 с.: іл. - Бібліогр.: с.216-217 . - ISBN 978-966-934-112-9

Монографію присвячено застосуванню диспергування, інфрачервоного і надвисокочастотного випромінювання, контактної нерівноважної низькотемпературної плазми у харчових і переробних виробництвах. Розглянута проблематика втрат продовольчої сировини вздовж харчового ланцюга, особливості впливу інноваційних методів обробки на сировину, проведені технічні та технологічні рішення, спрямовані на впровадження ресурсозберігаючих підходів у виробництві.

330

Н34

Наука та інновації: укр. огляд. журн. майбутнього, №5/ редкол:. П. Андон,  С. Андронаті,  М. Багров,  Я. Блюм,  А. Булат; НААН України. - К.: Академперіодика, 2013. - 81 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Журнал містить наукові статті з харчових виробництв: математичне моделювання рецептурної композиції кексу підвищеної харчової цінності; дослідження піноутворювальної здатності зародків пшениці у складі морозива молочного.

663

Х 22

Харчова наука і технологія: наук.-вироб. журн., Том 13. Вип.1/ гол. ред. Б. В. Єгоров; Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса: ОНАХТ, 2019. - 129 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст англ. мовою, анот. укр. мовою

До збірника ввійшли статті з питань хімії харчових продуктів і матеріалів, безпеки продуктів харчування, нутріціалогії, дієтології, біотехнології. Статті подані англійською мовою, анотації до статей - українською.

663

Х 22

Харчова наука і технологія: наук.-виробн. журн., Том 13. Вип. 2/ гол. ред. Б. В. Єгоров; Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса: ОНАХТ, 2019. - 148 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст- укр. мовою; анот. укр. мовою

До збірника ввійшли статті з питань: технологія хлібобулочних виробів, функціональні продукти; дослідження показників безпечності ягідних соусів із водоростевою сировиною; якість борошна; проблеми температурного оброблення м'ясних продуктів; дослідження особливостей виморожування води в морозиві з крохмальною патокою; удосконалення технології підготування води для виробництва квасу; вдосконалення технології і оцінка споживчих властивостей сухих сніданків та інші статті. Текст статей подано англійською мовою, анотації - українською.

663

Х22

Харчові поверхнево-активні речовини: навч. посіб/ Т.Г. Філінська, О.В. Черваков, А.О. Філінська, О.С. Свердліковська; Укр. держ. хіміко-технол. ун-т. - Дніпро: УДХТУ, 2019. - 416 с.: іл. - Бібліогр.: с.397-405.- Абет. покажч.:406-416 . - ISBN 978-617-7478-51-4

Навчальний посібник дозволяє значно розширити і систематизувати інформацію щодо складу, властивостей, способів одержання і сфер застосування харчових поверхнево-активних речовин. Наведено склад і методи очищення стічних вод підприємств харчової промисловості та утилізація відходів виробництва.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ  EN 415-10:2017, (EN 415-10:2014, IDT) Безпечність пакувальних машин. Частина 10. Загальні вимоги/ Технічний комітет стандартизації "Засоби та системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації". - Вид офіц. - На заміну ДСТУ EN 415-10:2014;  чинний від 2019-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 76 с.: рис. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.72-73

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги щодо безпечності пакувальних машин та їх перевіряння під час проектування, виготовлення, монтування, введення в експлуатацію, налагодження, технічне обслуговування та очищення пакувальних машин, якщо їх використовують відповідно до передбачених завдань і в умовах роботи, передбачуваних виробником.

ДСТУ EN 12854:2016 (EN 12854:2003 + A1:2010, IDT) Змішувачі лопатеві. Вимоги щодо безпеки та гігієни/ пер. з англ; Техн. ком. стандартизації "Страховий фонд документації", НДІ мікрографії. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 12854:2014;  чинний від 2018-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2019. - 27 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 26

Сфера застосування: стандарт визначає вимоги щодо безпеки та гігієни під час проектування та виробництва змішувачів лопатевих. Змішувачі лопатеві використовують у харчовій промисловості для приготування харчових сумішей або емульсій, безпосередньо в ємності, наприклад, таких як пюре, майонез, соуси, кетчупи, супи, компоти. Стандарт визначає небезпеки, які можуть виникати під час введення в експлуатацію, під час експлуатації, очищення, видалення харчових залишків, подачі продукту, заміни робочих органів, технічного обслуговування та виведення з експлуатування машини.

ДСТУ 8057:2015  Консерви. Добавки фруктові та овочеві для збагачення продуктів дитячого харчування. Технічні умови/ розробники: Н. Зав'ялова,  І. Мазуренко,  О. Невесела,  І. Пилипенко,  Т. Соколова; ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 12

Сфера застосування: cтандарт поширюється на фруктові та овочеві добавки, виготовлені зі свіжих фруктів чи овочів або їхніх напівфабрикатів, відповідним чином підготовлених, з додаванням цукру або меду, лимонної та аскорбінової кислот.

ДСТУ 8032:2015 Консерви. Мармеліти фруктові для дитячого харчування. Технічні умови/ розробники: І. Пилипенко,  І. Мазуренко,  Л. Філіпова,  Л. Сергєєва,  Н. Зав'ялова; ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 12

Стандарт установлює вимоги до консервів " Мармеліти фруктові для дитячого харчування " (далі за текстом - мармеліти), виготовлених зі свіжих фруктів, відповідним чином підготовлених, або їх напівфабрикатів, уварених з цукром, фасованих у склотару, герметично закупорених і стерилізованих.

ДСТУ 8087:2015 Консерви. Пудинги фруктові та овоче-фруктові для дитячого харчування. Технічні умови/ розробники: Н. Зав'ялова,  І. Мазуренко,  О. Невесела,  І. Пилипенко,  Т. Соколова; ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 12

Сфера застосування: стандарт поширюється на фруктові та овоче-фруктові консерви, виготовлені зі свіжих фруктів та овочів або їх напівфабрикатів, відповідним чином підготовлених, з цукром, вівсяним та рисовим борошном, або крохмалем, або пектином із сухим знежиреним молоком або сухою молочною сироваткою, або сухою маслянкою з додаванням або без додавання харчових кислот.

ДСТУ 8134:2015 Консерви. Суміші томатні для дитячого харчування. Технічні умови/ розробники:  С. Галкіна,  А. Крохмальова,  І. Мазуренко,  Л. Філіпова,  Л. Хрущ; ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - Київ: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 12 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 12

Сфера застосування: стандарт поширюється на консерви - суміші томатні (далі - суміші), виготовлені зі свіжих томатів з додаванням фруктів і (або) овочів або їх напівфабрикатів, відповідно підготовлених, з цукром, з додаванням або без додавання солі, манної крупи.

ДСТУ EN 12546-2:2003 Матеріали та вироби, які контактують із продуктами харчування. Посудини термоізольовані для побутового використання. Частина 2. Пакети та коробки ізольовані. Технічні умови (EN 125-2:2000, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування: А. Демидовська,  Л. Степанова,  Л. Корощенко,  Г. Кукушкіна; Держ. Укр. НДІ фарфоро-фаянсової пром-сті (ДержУкрНДІФП). - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2004-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 6 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги для побутових переносних харчових та питних ізольованих посудин, таких як коробки, ящики та пакети, призначені для зберігання загорнутої або упакованої їжі чи напоїв у своїх власних посудинах. Стандарт не поширюється на ізольовані пакети, які розроблені спеціально для короткотермінового зберігання  та транспортування замороженої їжі, до посудин із приладом, який виробляє або поглинає тепло, до посудин для промислового чи громадського харчування, або окремих графинів та фляг.

 

Автореферати дисертацій

 

81

П30

Петрова, Г.Л. Національно-культурна специфіка мовної свідомості носіїв української, англійської та новогрецької мов (на матеріалі рекламного дискурсу продуктів харчування): автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.02.15/ Г.Л. Петрова; Київський нац. лінгвістичний ун-т. - К., 2019. - 22 іл. - Бібліогр.: с.17-20

В роботі запропоновано комплексну методику дослідження мультимодального дискурсу реклами продуктів харчування методами лінгвістики і психоаналітики. Удосконалено класифікацію асоціацій  на матеріалі стимулів - назв продуктів харчування; визначено загальні та етноспецифічні риси мовної свідомості через поєднання засобів впливу та сприйняття реклами носіями досліджуваних мов.

663

Ш49

Шеремет, О.О.         Забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості: теорія і методологія: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03/ О.О. Шеремет; Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. - Одеса, 2020. - 40 с.: іл. - Бібліогр.: с.34-37

В роботі розроблено концептуальну модель застосування платформи форсайт у забезпеченні та реалізації ринкових стратегій у харчовій промисловості. Сформовано концептуальну основу предметної спрямованості стратегічного процесу у харчовій промисловості, коли за рахунок адаптивної та мультикативної моделі динамічного ряду забезпечується моделювання внутрішньогалузевого соціально-економічного зростання та внутрішньогалузевих соціально-економічних циклів.

 

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Загальні питання харчової промисловості