(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень літератури, ДСТУ та авторефератів дисертацій №1 2020 р.

663.1

Г 79

Грегірчак, Н. М. Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології: навч. посіб. для студ. вузів/ Н. М. Грегірчак, М. М. Антонюк, Л. М. Буценко. - К.: НУХТ, 2015. - 268 с.. - Бібліогр.: с.260-263 . - ISBN 978-966-612-173-1

Наведено перспективи використання іммобілізованих біологічно активних речови  і клітин в біотехнології та інших галузях промисловості, зокрема, при виробництві безлактозного молока, інвертного цукру, глюкозо-фруктозних сиропів,  ігристих вин, пива.  Викладено особливості одержання іммобілізованих ферментів і клітин, критерії оцінювання ефективності способів іммобілізації для порівняння їх варіантів.

663

Г 79

Грегірчак, Н. М.  Мікробіологія, санітарія і гігієна вирбництв з основами НАССР : лабораторний практикум/ Н. М. Грегірчак, С. М. Тетеріна, Т. М. Нечипор; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 274 с.: іл. - Бібліогр.: с.265-269 . - ISBN 978-966-612-214-1

Матеріал посібника містить розділи загальної мікробіології та методи визначення безпеки харчових продуктів за мікробіологічними показниками і охоплює практично всі галузі виробництва харчових продуктів, що особливо важливо під час запровадження на харчових підприємствах системи якості НАССР. Наведено сучасні методи визначення мікробіологічних показників у сировині, напівфабрикатах та готових продуктах, склад реактивів, розчинів, поживних середовищ, що використовують для визначення санітарно-показових мікроорганізмів.

663

Л 34

Левандовський, Л.В. Природоохоронні технології та обладнання: підруч. для студ. вузів/ Л.В. Левандовський, Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова; НУХТ. - К.: НУХТ, 2013. - 343 с.: іл. - Бібліогр.: с.237-238 . - Предм. покажч. : с. 232-236. - ISBN 978-966-612-137-3

В підручнику викладено основні екологічні проблеми харчової промисловості, охарактеризовано технології, що застосовуються для їх вирішення. Розглянуто традиційні та сучасні види обладнання природоохоронного призначення. Наведено методики розрахунку основних видів очисного обладнання, а також приклади розрахунку.

663

Н 34

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Том 21. №91/ редкол:. Л.В. Баль-Прилипко,  Ю.Л. Білонога,  О.Я. Білик,  В.І. Буцяк,  В.М. Ванько. - Львів: ФОП Корпан Б.І., 2019. - (Харчові технології)

До збірника ввійшли статті з різних галузей харчової промисловості: дослідження ліпідів шроту насіння льону та перспективи використання його у м'ясних стравах; функціональні особливості виробництва кисломолочного продукту з безглютеновим борошном; сосиски пастеризовані з підвищеним вмістом гемового заліза; нетрадиційні грибні компоненти в рецептурі дресингу; удосконалення технології бринзи з овечого молока шляхом додавання біозахисної культури; дослідження органолептичних та функціонально-технологічних показників посічених напівфабрикатів та інші статті.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 25. №1/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2019. - 267 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У випуску публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі переробних і харчових виробництв та суміжних галузей.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 25. №2/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2019. - 283 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 25. №3/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2019. - 263 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У випуску публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в галузі аграрно-переробних,  харчових виробництв та суміжних галузей.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 25. №4/ Національний університет харчових технологій; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 242 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У випуску опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі агропереробних, харчових виробництв та суміжних галузей. Матеріал згруповано за розділами: автоматизація та інформаційні технології; біотехнології; економіка, менеджмент і маркетинг; механічна та електрична інженерія; фізико-математичні науки; харчові технології; хімічні науки.

663

С 76

Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 червня, м. Херсон/ Херсонський нац. техн. ун-т, Кафедра хім. технологій, експертизи та безпеки харчової продукції. - Херсон: ХНТУ, 2019. - 117 с.: іл. - Алф. покажч.: с. 115-116. - ISBN 978-966-97799-8-4

Матеріали конференції цікаві для фахівців, що працюють в галузі хімічних технологій, харчової хімії і біотехнологій, хімічних технологій виробництва харчових добавок, експертизи харчових продуктів.

663

Т 38

Технологія пробіотиків: підруч. для студ. вузів/ С. О. Старовойтова, О. І. Скроцька, Ю. М. Пенчук, Т.П. Пирог. - К.: НУХТ, 2012. - 319 с.: табл. - Бібліогр.: с.309-310 . - ISBN 978-966-612-127-4

В підручнику висвітлено питання виробництва різних поколінь пробіотиків та функціональних продуктів харчування на основі пробіотичних мікроорганізмів. Подано дані щодо механізмів дії та практичного використання препаратів для відновлення нормальної мікрофлори. Розглянуто питання одержання функціональних продуктів харчування, збагачених пробіотичними мікроорганізмами.

Добавил: CNTB, 31.01.2020, в категорию Загальні питання харчової промисловості