(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ, ДСТУ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №1 2021 р.

663.3

П68

Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв з додатками/ М-во соціальної політики України . - К.: ПрофКнига, 2020. - 64 с.

Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють свою діяльність, пов'язану з виробництвом солоду, пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральних та питних вод.

64

Г 37

Герасимов, Р. Самогон, водка, вино. Изготовление спиртных напитков в домашних условиях/ Р. Герасимов. - Харьков: Виват, 2019. - 222 с. - (Полезная книга). - ISBN 978-617-690-373-4. -  Авт. на обл. не указан

На страницах издания собраны пошаговые рецепты изготовления самогона, всевозможных настоек, вин, вермутов, шампанского, наливок, ликеров, коньяка и других качественных напитков.

 

 

Державні стандарті

 

ДСТУ 4282:2018      Солод пивоварний ячмінний. Загальні технічні умови/ Укрпиво (Приватне акціонерне товариство "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод"). - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 4282:2004; чинний від 2019-03-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2019. - 28 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.27-28

Сфера застосування: стандарт поширюється на солод ячмінний, призначений для використання в харчовій промисловості.

ДСТУ 4978:2008 Горілки, горілки особливі, напої лікеро-горілчані. Аналіз органолептичний. Бокали для дегустації / розробники: С. Олійнічук,  В. Ковальчук,  М. Чехун,  О. Волошина,  С. Олійнічук,  Т. Дубінченко; Технічний комітет "Спиртогорілчані вироби, дріжджі", УкрНДІспиртбіопрод. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 17 с.: рис., табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.7

Сфера застосування: стандарт поширюється на бокали, призначені для органолептичного дослідження горілок, горілок особливих, лікеро-горілчаних напоїв, водно-спиртових розчинів зі спирту етилового ректифікованого.

ДСТУ 4658:2019 Солод пивоварний пшеничний. Загальні технічні умови/ Техн. комітет стандартизації "Пиво та безалкогольні напої" , ПАТ "Укрпиво". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 4658:2006; чинний від 2020-03-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 31 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.31.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на солод пивоварний пшеничний, призначений для використання в харчовій промисловості. Наведено вимоги щодо якості солоду.

ДСТУ 5072:2008 Сировина цукровмісна для спиртового виробництва. Біологічний метод визначення цукру/ розробники: С. Олійнічук,  В. Шевченко,  А. Ткаченко, Бейко Н.,  А. Хоменко; УкрНДІспиртбіопрод Департаменту харч. пром-сті Мін-ва аграрної політики України. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2009-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 7

Сфера застосування: стандарт встановлює біологічний метод  (або метод бродильної проби) визначення цукру в цукровмісній сировині під час виробництва етилового спирту, біоетанолу та технічних рідин.

ДСТУ 4282:2018 Солод пивоварний ячмінний. Загальні технічні умови/ Укрпиво (Приватне акціонерне товариство "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод"). - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 4282:2004; чинний від 2019-03-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2019. - 28 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.27-28

Сфера застосування: стандарт поширюється на солод ячмінний, призначений для використання в харчовій промисловості.

ДСТУ 4978:2008 Горілки, горілки особливі, напої лікеро-горілчані. Аналіз органолептичний. Бокали для дегустації / розробники: С. Олійнічук,  В. Ковальчук,  М. Чехун,  О. Волошина,  С. Олійнічук,  Т. Дубінченко; Технічний комітет "Спиртогорілчані вироби, дріжджі", УкрНДІспиртбіопрод. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 17 с.: рис., табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.7

Сфера застосування: стандарт поширюється на бокали, призначені для органолептичного дослідження горілок, горілок особливих, лікеро-горілчаних напоїв, водно-спиртових розчинів зі спирту етилового ректифікованого.

ДСТУ 4658:2019 Солод пивоварний пшеничний. Загальні технічні умови/ Техн. комітет стандартизації "Пиво та безалкоголлні напої" , ПАТ "Укрпиво". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 4658:2006; чинний від 2020-03-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 31 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.31.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на солод пивоварний пшеничний, призначений для використання в харчовій промисловості. Наведено вимоги щодо якості солоду.

ДСТУ 5072:2008 Сировина цукровмісна для спиртового виробництва. Біологічний метод визначення цукру/ розробники: С. Олійнічук,  В. Шевченко,  А. Ткаченко, Бейко Н.,  А. Хоменко; УкрНДІспиртбіопрод Департаменту харч. пром-сті Мін-ва аграрної політики України. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2009-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 7

Сфера застосування: стандарт встановлює біологічний метод  (або метод бродильної проби) визначення цукру в цукровмісній сировині під час виробництва етилового спирту, біоетанолу та технічних рідин.

 

Автореферати дисертацій

 

663.2

Б 61

Білько, М. В. Інноваційні технології вітчизняних рожевих столових та ігристих вин: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.05/ М. В. Білько; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 44 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.34-41

Робота присвячена вивченню особливостей окисності рожевих столових та ігристих вин та розробленню системи регулювання окисно-відновних процесів шляхом використання комплексу антиокислювальних прийомів під час їх виробництва. Встановлено позитивний ефект від застосування комплексу антиоксидантів, серед яких діоксид сірки, препарати на основі глутатіону дріжджів та таніну на окисно-відновний стан рожевих виноматеріалів.

664.6

Б87

Брикова, Т.М. Технологія здобного печива з використанням порошків із виноградних вичавок: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.01/ Т.М. Брикова; ХДУХТ. - Харків, 2019. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-21

В роботі встановлено закономірності формування структури тіста для здобного печива у присутності порошків з виноградних кісточок та з виноградних шкірочок, які полягають у підвищенні його ефективності та пластичної в'язкості, зменшенні модулів пружності й еластичності та зниженні адгезійних властивостей. Здобне печиво з додаванням виноградних порошків має високі органолептичні показники, вищий вміст біологічно активних речовин, в тому числі потужних антиоксидантів, подовжені терміни зберігання та нижчу собівартість в порівнянні з використанням частки какао порошку.

663.4

Д81

Дулька, О.С. Удосконалення технології хлібного квасу з використанням підготовленої води та нового штаму дріжджів: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.05/ О.С. Дулька; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

Робота спрямована на удосконалення технології хлібного квасу з використанням клиноптилоліту, активного вугілля та гірського кришталю у підготовці води, виділено новий штам дріжджів. Розроблений спосіб підготовки води забезпечує підвищення фізіологічної аквтивності дріжджів та прискорює процес бродіння. Визначено вплив солей жорсткості, сухого залишку, хлору залишкового вільного та окислюваності води на органолептичні показники квасу.

663.5

П84

Процан, Н.В. Удосконалення технології спиртової бражки з жита: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.05/ Н.В. Процан; Ін-т прод. ресурсів. - К., 2018. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-19

В роботі досліджено вплив технологічних параметрів на перебіг гідролізу крохмалю жита і встановлено раціональні параметри розчинення, оцукрювання та зброджування в умовах низькотемпературного розварювання, що сприяють високій швидкості реакції, збільшенню вмісту редукуючих речовин в суслі, спирту у дозрілій бражці на 0,8% та зменшенню втрат з незбродженими вуглеводами з метою забезпечення регламентних показників бражки і нормативного виходу спирту з тонни умовного крохмалю.

663.5

П84

Процан, Н.В. Удосконалення технології спиртової бражки з жита: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.05/ Н.В. Процан; Ін-т прод. ресурсів. - К., 2018. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-19

В роботі досліджено вплив технологічних параметрів на перебіг гідролізу крохмалю жита і встановлено раціональні параметри розчинення, оцукрювання та зброджування в умовах низькотемпературного розварювання, що сприяють високій швидкості реакції, збільшенню вмісту редукуючих речовин в суслі, спирту у дозрілій бражці на 0,8% та зменшенню втрат з незбродженими вуглеводами з метою забезпечення регламентних показників бражки і нормативного виходу спирту з тонни умовного крохмалю.

663.8

Ж87

Жулінська, О.В. Удосконалення методу оцінювання якості та безпечності безалкогольних напоїв функціонального призначення: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.01.02/ О.В. Жулінська; Укр. інж.-пед. академія. - Харків, 2018. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.20-22

В дисертації розроблено нелінійні однофакторні та двофакторні моделі залежності органолептичних та фізико-хімічних параметрів безалкогольних напоїв функціонального призначення, що дозволить теоретично визначити ступінь похибок лабораторних досліджень і які можна застосовувати для розрахунків при одночасній зміні як часу зберігання напоїв, так і концентрації компонентів в них. Розроблено технічні умови "Напої безалкогольні з використанням рослинної сировини".

663.8

Т98

Тюрікова, І.С. Наукове обгрунтування і розроблення технології напоїв резистентної дії з використанням волоського горіха: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.18.16/ І.С. Тюрікова; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 41 с.: іл. - Бібліогр.: с.30-37

В дисертації розроблено харчові композиції для напоїв резистентної дії на основі малопоширеної у безалкогольній  галузі біологічно цінної рослинної сировини - топінамбура, гарбуза, моркви, селери і ревеню у сполученні з плодово-ягідною сировиною - аличею, сливою, кизилом, полуницею та волоським горіхом. Запропоновано технологію безвідходного перероблення волоського горіха. Доведено соціально-економічну ефективність і розраховано очікувану економічну ефективність від упровадження напоїв резистентної дії.

 

 

 

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Виноробна промисловість