(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №1 2019 р.

663.2

Є 92

Єфремова, А.О. Управління потенціалом виноробних підприємств Криму: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ А.О. Єфремова; М-во освіти і науки України, Херсонський  нац. техн. ун-т. - Херсон, 2014. - 20 с.: табл. - Бібліогр.: с.14-17

В роботі визначено сутність, структуру, принципи формування та реалізації потенціалу підприємств,  оцінено роль господарських цілей в управлінні потенціалом підприємств, розроблено методичні підходи до оцінки результативності управління потенціалом підприємств. Обгрунтовано заходи з підвищення використання компонентів потенціалу, розроблено прогноз результативності управління потенціалом виноробних підприємств Криму.

663.3

С 41

Сичова, О.В. Удосконалення технології сидрових матеріалів з використанням дріжджів роду Schizosaccharomyces: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.05/ О.В. Сичова; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 20

В роботі доведено, що дріжджі і- кислотознижувачі не повністю утилізують яблучну кислоту у яблучному суслі, а лише її  L-форму. Обгрунтовані технологічні параметри та режими кислотозниження при виробництві сидрових матеріалів, які передбачають внесення культури дріжджів у м'язгу або сусло з розрахунку 4...5 млн. кл./ см куб., проведення даного процесу при температурі 25...28 градусів Цельсія. Доведено позитивний вплив дріжджів - шизосахароміцетів на ароматичний комплекс яблучних матеріалів, що сприяє отриманню високоякісних сидрових матеріалів.

330

Р 45

Рехтета, О.М. Механізми формування і реалізації регіональної структурно-інвестиційної стратегії економічного росту: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05/ О.М. Рехтета; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2016. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 16-17

Розроблено концепцію формування інтегрованої структурно-інвестиційної стратегії розвитку регіону. Удосконалено методичні засади обгрунтування вибору та реалізації структурно-інвестиційної політики на регіональному рівні. Обгрунтовано систему показників ефективності реалізації регіональної структурної політики. Запропоновано методичний підхід до визначення часового інтервалу розподілу впливу інвестицій на ріст валового регіонального продукту.

663.2

К 95

Кухаренко, О.Є. Удосконалення технології виноматеріалів для виробництва сортових ігристих вин: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.05/ О.Є. Кухаренко; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

Досліджено хімічний склад основних і вторинних продуктів бродіння та органолептичні показники зразків виноматеріалів з сортів Рислінг рейнський, Шардоне, Совіньйон зелений, отриманих з використанням 9 обраних рас дріжджів. Досліджено склад вторинних продуктів бродіння зразків виноматеріалів із сорту винограду Совіньйон.

663.2

Т 33

Тенетка, А.І. Удосконалення технології столових виноматеріалів з використанням антиоксидантів: автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.18.05/ А.І. Тенетка; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі розроблено схему оцінювання винограду для виробництва рожевих столових вин на основі визначення фізико-хімічних показників якості та біохімічних властивостей винограду: технологічний запас фенольних та барвних речовин, частка їх переходу у виноматеріал, активність монофенолмоноксигенази, активність пероксидази, значення яких є підгрунтям для вибору способу переробки винограду сортів Піно Нуар, Мерло, Каберне-Совіньйон.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Виноробна промисловість