(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Списки нових надходжень літератури та авторефератів дисертацій №1 2020 р

663.2

Т 38

Технологія вина. Задачі і приклади: навч. посіб./ М.В. Білько, Н.Я. Гречко, А.М. Куц, І.М. Бабич; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 290 с.: іл. - Бібліогр.: с.283-286 . - ISBN 978-966-612-193-9

В посібнику розглянуто технологічні схеми виробництва виноградних і плодово-ягідних вин, коньяків та ігристих вин. Наведено розрахунки задач, що застосуються у відповідних технологічних процесах, розрахунки продуктів з одиниці сировини з виходом проміжних продуктів, товарної продукції, відходів, з урахуванням втрат у виробництві із заданим асортиментом виноматеріалів.

 

Автореферати дисертацій

 

663.2

Л 17

Лазарева, Н.О. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності виноробних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Н.О. Лазарева; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2017. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-20

В роботі автором вперше запропоновано методичний підхід до трикритеріальної оцінки ефективності діяльності підприємства, що працює в умовах конкурентного середовища, який передбачає оцінку та співставлення показників структурної, динамічної та відносної ефективності діяльності підприємств і, завдяки багатоаспектності та циклічності, забезпечує надійну основу успішного здійснення управління ефективністю діяльності підприємства.

663.2

Щ 64

Щербина, В.А. Удосконалення технологіїї стабілізації білих столових виноматеріалів до кристалічних помутнінь: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.05/ В.А. Щербина; НУХТ.- К.: НУХТ, 2019. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі досліджено вплив технологічних прийомів при виробництві білих столових виноматеріалів на формування кристалічних помутнінь. Встановлено, що підкислення сусла винною кислотою сприяло підвищенню вмісту титрованих кислот, винної кислоти та зниженню концентрації іонів калію і кальцію.

 

Добавил: CNTB, 31.01.2020, в категорию Виноробна промисловість