(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Огляд періодичних видань №1 2021

Особливості безпечного використання і токсикологічна оцінка сучасного харчового пакування та вимоги до нього/ Л.В. Горцева, Н.О. Костюченко, І.В. Стаднічук та ін. //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №2. -  С. 50-56. - Бібліогр. в кінці ст.

25 років в інформаційному просторі: [щодо першого номеру журналу "Упаковка"] //Упаковка. - 2021. - №1. -  С. 5.

Замотаев, П.В. Глобальный рынок упаковки (демография, COVID-19, маркетинг, экология)/ П.В. Замотаев //Упаковка. - 2021. - №1. -  С. 11-16. - Библиогр. в конце ст.

Кулик, Н.В. Упаковка з гнучких полімерних матеріалів (стан та тенденції розвитку)/ Н.В. Кулик //Упаковка. - 2021. - №1. -  С. 18-22. - Бібліогр. в кінці ст.

Гірник, А.П. Скляна упаковка - шляхи відродження та розвитку/ А.П. Гірник //Упаковка.- 2021. - №1. -  С. 24-27.

Покриття на рослинній основі: [паперова упаковка] //Упаковка. - 2021. - №1. -  С. 28.

Етикетка зі змивним клеєм //Упаковка. - 2021. - №1. - 28.

Інноваційна плівка TF-BOPE //Упаковка. - 2021. - №1. -  С. 29

Огіркові шкірки для упаковки //Упаковка. - 2021. - №1. -  С. 29.

Маркетологи інформують: [роль упаковки для споживачів у період COVID-19] //Упаковка. - 2021. - №1. -  С. 30-34.

Гамова, І.В. Від ідеї до готової упаковки (маркетингове супроводження)/ І.В. Гамова //Упаковка. - 2021. - №1. -  С. 36-38.

Добавил: CNTB, 23.04.2021, в категорию Тара та упаковка (огляд журнальних статей)