(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень літератури та авторефератів дисертацій №1 2020 р.

663.5

М 49

Мембранні процеси в технології переробки післяспиртової зернової барди: моногр/ В.Г.Мирончук, Г.В. Дейниченко, Л.В. Корнієнко, Ю.Г. Змієвський; НУХТ. - К., 2016. - 152 с.: рис. - Бібліогр. в кінці ст.. - ISBN 978-966-612-184-7

В монографії наведено результати досліджень із застосуванням мембранних процесів у технології переробки післяспиртової зернової барди. Особливу увагу приділено дослідженням контактної мембранної дистиляції при переробці фугату післяспиртової зернової барди, ультрафільтрації як способу чищення фугату післяспиртової зернової барди та отриманню чистої води з фугату й ультрафільтраційного пермеату зворотним осмосом

663.5

Т 38

Технологія спирту, лікеро-горілчаних напоїв та дріжджів у задачах і прикладах: навч. посіб. для студ. вузів/ В.О.Маринченко, А.М.Куц, П.Л.Шиян та ін.; за ред. В.О. Маринченка; НУХТ. - К.: НУХТ, 2015. - 354 с. - Бібліогр.: с.347-350 . - ISBN 978-966-612-167-0

Посібник містить технологічні розрахунки з виробництва спирту, лікеро-горілчаних напоїв і дріжджів із застосуванням матеріало- та енергозбережних технологій. Значну увагу приділено технологічним процесам збільшення виходу основної продукції, поліпшенню її якості та зменшенню витрат води, енергії та технологічних викидів. Наведено приклади оптимізації технологічних способів, раціонального розрахунку і вибору технологічного обладнання.

 

Автореферати дисертацій

 

663.5

Б 79

Больбіт, Ю. Л. Державний контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні: автореф . дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07/ Ю.Л. Больбіт; Сумський держ ун-т. - Суми, 2017. - 20 с. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі узагальнено види державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. З'ясовано шляхи вдосконалення взаємодії та координації між суб'єктами державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та встановлено можливості його використання в Україні.

663.5

К 56

Ковальчук, С.С. Удосконалення технології висококонцентрованих бражок із зернової сировини: автореф.  дис. ... канд. техн. наук: 05.15.05/ С.С. Ковальчук; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

Дисертація присвячена удосконаленню технологій висококонцентрованих бражок з крохмалевмісної сировини, що дає змогу підвищити концентрацію етанолу в бражках, зменшити питомі витрати енергоносіїв.

663.5

К 92

Купчук, І.М. Обгрунтування технологічної схеми та конструктивної реалізації вібраційного подрібнення сировини спиртового виробництва: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ І.М. Купчук; Вінницький нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2017. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі обгрунтовано технологічну та конструктивну схему дробарки із дисковими ударними елементами. Запропонована конструкція реалізує ідею комбінованої взаємодії вібраційного та обертового руху виконавчого органу, що дає змогу здійснювати комплексний технологічний вплив на оброблюване середовище. Встановлено технологічні особливості досліджуваного обладнання та отримано раціональні параметри режимів роботи вібродискової дробарки.

663.5

П 14

Паламаренко, Я. В. Стратегія інноваційного розвитку спиртової промисловості України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ Я.В.Паламаренко; Вінницький нац. аграр. ун-т.- Вінниця, 2018. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с.15-17

У дослідженні  здійснено аналіз стану та тенденцій розвитку спиртової промисловості. Удосконалено методичні підходи до оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємств спиртової промисловості та окремих його складових шляхом розрахунку інтегрального показника оцінки рівня стратегічного розвитку підприємств спиртової промисловості.

663.5

Ш 37

Шевченко, Л. О. Розробка стратегії інноваційного розвитку підприємств спиртової галузі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Л.О.Шевченко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17-18

В роботі побудовано план стратегічного розвитку підприємств спиртової галузі. Виявлено необхідність застосування диференційованого підходу для вибору шляхів подальшого розвитку спиртових підприємств. Розвинуто методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу спиртового підприємства.

 

Добавил: CNTB, 31.01.2020, в категорию Спиртова та Лікеро-горілчана промисловість