(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №1 2019 р.

663.4

Ч 49

Чернецький, М.В. Інтелектуальне керування технологічними процесами приготування пивного сусла на основі принципів та методів нелінійної динаміки: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07/ М.В. Чернецький; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 23 с: рис. - Бібліогр.: с. 19-21

Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності пивоварного виробництва шляхом створення інтелектуальної системи керування технологічними процесами приготування пивного сусла заторно-варильного відділення пивзаводу. На основі сучасних методів аналізу складних динамічних систем методами нелінійної динаміки та детермінованого хаосу розроблені нелінійні математичні моделі, що дозволяють встановити ефекти  самоорганізації процесів  приготування пивного сусла через утворення  дисипативних просторово-часових структур.

663.8

Х 20

Харгелія, Д.Д. Технологія оздоровчого ферментованого напою на основі цукрового сорго: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.05/ Д.Д. Харгелія; М-во освіти і науки України,  НУХТ. - К., 2016. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 16-18

Дисертаційна робота присвячена актуальному питанню - розробленню технології оздоровчого ферментованого напою на основі нетрадиційної сировини цукрового сорго, яка є цінним джерелом біологічно активних речовин. Експериментально визначено оптимальне дозування  та тривалість дії ферментних препаратів амілолітичної та цітолітичної дії для гідролізу високомолекулярних вуглеводів соку і отримання сусла високої якості.

663.4

Е 12

Ебіенфа, П. Д. І. Удосконалення процесу обжарювання солоду в апаратах барабанного типу для підприємств малої продуктивності: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ П. Д. І. Ебіенфа; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 15-17

В роботі виконано моделювання процесів теплопередачі в обжарювальному апараті з барабанним робочим органом, що дозволило отримати нове узагальнене критеріальне рівняння, на підставі якого визначається коефіцієнт тепловіддачі від стінки барабана до частинок, що нагріваються, і, як наслідок, кількість теплоти, переданої за одиницю часу від стінки барабана до твердих частинок продукту. На підставі аналізу експериментальних даних визначено оптимальні режимні і технологічні параметри обжарювання карамельного солоду в розробленому апараті, що забезпечують високу якість солоду за мінімізації питомих енерговитрат.

663.4

Р 69

Романов, М.С. Автоматизоване керування технологічним комплексом пивзаводу з використанням мережевих моделей: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07/ М.С. Романов; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі розроблені математичні моделі якості основних технологічних процесів на основі методів кваліметрії і багатомірного шкалування з використанням експертної інформації. Розроблено алгоритми багатокритеріального керування основними стадіями пивоварного виробництва з використанням згорток критеріїв за схемою Парето з урахуванням ситуаційної пріоритетності критеріїв.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Пивоварена промисловість