(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Списки надходжень авторефератів дисертацій №1 2020 р.

663

Б 89

Брухно, Р.П. Гігієнічна оцінка впливу виробничих чинників на здоров'я операторів з розливу безалкогольних і слабоалкогольних напоїв та профілактика їх несприятливої дії: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.02.01/ Р.П. Брухно; Нац. мед.ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2018. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-20

Дисертація присвячена фізіолого-гігієнічній характеристиці умов праці операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, оцінці темпів старіння та стану їх здоров'я, визначенню та прогнозуванню професійних ризиків, науковому обгрунтуванню заходів профілактики. Розроблено та впроваджено комплекс архітектурно-планувальних, технологічних, санітарно-технічних, організаційних, медико-біологічних та індивідуальних профілактичних рекомендацій.

663.8

С79

Степанова, В.С. Розробка технологій напоїв і соусної продукції на основі горіхоплідної та насіннєвої сировини: автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.18.16/ В.С. Степанова; Міністерство освіти і науки України, ОНАХТ. - Одеса: ОНАХТ, 2018. - 23 с: табл. - Бібліогр.: с.17-19

Запропоновано технологію комплексної переробки волоського горіху з отриманням горіхового молокоподібного напою, з розробкою горіхово-насіннєвих основ для приготування напоїв смузі з різними видами наповнювачів та соусної продукції.

663.4

Т 23

Татар, Л.В. Формування якості пива з додаванням нетрадиційної рослинної сировини: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ Л. В. Татар; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Херсон, 2019. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 14-16

В роботі науково обгрунтовано і розроблено новий спосіб отримання та збагачення крафтового нефільтрованого пива натуральною рослинною добавкою із нетрадиційної рослинної сировини (екстракт із хвої сосни) з антиоксидантними властивостями. Це дозволяє не тільки збільшити біологічну цінність нового пива, але й подовжити термін його зберігання у два рази.

663.4

Х 20

Харандюк, Т.В. Інтенсифікація технології зброджування сусла у високогустинному пивоварінні: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.05/ Т.В. Харандюк; НААН України, Ін-т прод. ресурсів. - К., 2018. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17-19

В роботі визначено раціональні умови головного бродіння. Для його інтенсифікації рекомендовано використання вітаміну B 9, комплексу B1 B 9, ферментного препарату Матурекс, визначено оптимальні витрати добавок. Використання такого комплексу дозволяє знизити вміст альдегідів і вищих спиртів, що не лише покращує смак і аромат пива, а й сприятиме  його кращому зберіганню завдяки зниженню вмісту попередників карбонільних сполук старіння.

 

 

Добавил: CNTB, 31.01.2020, в категорию Пивоварена промисловість