(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Огляд періодичних видань №2 2021 р.

Махинько, В.М. Розрахункові методи ФАО/ВООЗ для оцінювання якості харчового білка/ В.М. Махинько, Л.В. Махинько //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №4. -  С. 171-177. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміст MCPD-ефірів і ефірів гліцидолу в олійно-жирових продуктах/ А.О.Демидова, С.М. Мольченко , І.В. Левчук, Т.Т. Носенко //Наукові праці НУХТ. - 2021. - Т.27, №1. -  С. 135-149. - Біюліогр. в кінці ст.

Добавил: CNTB, 03.09.2021, в категорию Олійножирова промисловість (огляд журнальних статей)