(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Огляд періодичних видань №1 2020 р.

Бендерська, О.В.     Дослідження жирокислотного складу томатного насіння/ О.В. Бендерська, О.С. Бессараб //Харчова промисловість. - 2018. - №23. -  С. 32-38. - Бібліогр. в кінці ст. - ДНТБ

            Порівняльний аналіз біологічної цінності та окиснювальної стійкості горіхової та гарбузової олії/ Т.Т. Носенко, Т.А. Королюк, С.І. Усатюк et al //Харчова наука і технологія. - 2019. - №13, Вип.1. -  С. 60-65. - Бібліогр. в кінці ст.

            Перспективи використання побічних продуктів виробництва соняшникової олії в комбікормовій галузі/ Б.В. Єгоров, Т.М. Турпурова, К.М. Шарабаєва, Ю.І. Бондар //Харчова наука і технологія. - 2019. - Т.13, Вип.1. -  С. 106-113. - Бібліогр. в кінці ст.

            Бут, О. Программа инноваций и инвестиций. Стратегия развития предприятия масложировой отрасли/ О. Бут; беседу вел В. Герасимчук //Мир продуктов. - 2019. - №3 (июнь). -  С. 14-16.

            Пальмовое масло - хорошо или плохо... //Продовольча індустрія АПК. - 2019. - №1-2 (січень-квітень). -  С. 47. - ІПДОНУХТ

Лялик, А.Т. Мікробіологічні показники сиркової пасти з умістом лляної олії за різних температур зберігання/ А.Т. Лялик, О.С. Покотило, М. Кухтин //Науковий вісник ЛНУВМБ ім.С.З.Гжицького. - 2019. - Т.21, №91. -  С. 124-129. - (Серія "Харчові технології"). - Бібліогр. в кінці ст.

            Экономические показатели работы масложировой отрасли Украины в сентябре-июне 2018/19 МГ //Масложировой комплекс. - 2019. - №2 (июнь). -  С. 13-18.

            Логистика масложировой продукции и сырья в Украине в январе-июне 2019 г., деятельность АМПУ и новые проекты //Масложировой комплекс. - 2019. - №2 (июнь). -  С. 20-26.

Носенко, Т.Т. Современные тренды в технологиях производства и потребления растительных белков/ Т.Т. Носенко //Масложировой комплекс. - 2019. - №2 (июнь). -  С. 39-40. - Библиогр. в конце ст.

Матюхов, Д.В. Применение мембран в технологии добывания растительных масел/ Д.В. Матюхов //Масложировой комплекс. - 2019. - №2 (июнь). -  С. 41-43. - Библиогр. в конце ст.

Демидова, А.А. Низкотемпературная дезодорация масел без использования дезодорационной колонны/ А.А. Демидова //Масложировой комплекс. - 2019. - №2 (июнь). -  С. 44-47. - Библиогр. в конце ст.

Лабейко, М.А. О ценности подсолнечного шрота в качестве источника природных антиоксидантов/ М.А. Лабейко //Масложировой комплекс. - 2019. - №2 (июнь). -  С. 48-49. - Библиогр. в конце ст.

            Исследование изменения концентраций твердых и жидких триаглицеролов в жирах методом дифференциальной сканирующей калориметрии / И.Н. Демидов, В.А. Голодняк, В.С. Мазаева и др //Масложировой комплекс. - 2019. - №2 (июнь). -  С. 50-52. - Библиогр. в конце ст.

Вороненко, А.А. Синтез екзополісахариду етаполану на суміші меляси та соняшникової олії залежно від способу підготовки меляси/ А.А. Вороненко, М.О. Івахнюк, Т.П. Пирог //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №3. -  С. 42-48. - Бібліогр. в кінці ст. - ІПДОНУХТ

Лупенко, Ю. Біопаливо у забезпеченні конкурентоспроможності аграрного сектору економіки/ Ю. Лупенко //Економіка АПК. - 2019. - №5 (травень). -  С. 5.

            Экономические показатели работы масложировой отрасли Украины в 2018/2019 МГ и прогноз на 2019/2020 МГ //Масложировой комплекс. - 2019. - №3 (сентябрь). -  С. 9-15.

            Логистика масложировой продукции и сырья в Украине в январе-сентябре 2019 г., деятельность АМПУ и новые проекты //Масложировой комплекс. - 2019. - №3 (сентябрь). -  С. 18-24.

Касьяненко, Л.М.   Облучение УФ-излучением подсолнечное масло как альтернатива нефтяным смазочным материалам/ Л.М. Касьяненко, И.Н. Демидов //Масложировой комплекс. - 2019. - №3 (сентябрь). - 29-31. - Библиогр. в конце ст.

Мироненко, Л.С. Технологические аспекты использования сафлорового масла/ Л.С. Мироненко, Л.В. Кричковская //Масложировой комплекс. - 2019. - №3 (сентябрь). -  С. 36-38. - Библиогр. в конце ст.

Сытник, Н.С. Анализ подсолнечного масла на наличие посторонних высокоплавких жировых примесей/ Н.С. Сытник, В.С. Мазаева, З.П. Федякина //Масложировой комплекс. - 2019. - №3 (сентябрь). -  С. 52-54. - Библиогр. в конце ст.

                                

 

Добавил: CNTB, 03.04.2020, в категорию Олійножирова промисловість (огляд журнальних статей)