(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень ДСТУ і авторефератів дисертацій №1 2020 р.

Державні стандарти

 

ДСТУ 7582: 2014     Олія ефірна  м'яти котячої.Технічні умови/ розробники: Н. Богатюк,  Н. Глумова,  І. Данилова,  Є. Ніколаєв,  Н. Сажина; Кримський агротехнол. ун-т. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-05-01. - К.: УкрНДНЦ, 2018. - 11 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.10

Сфера застосування: стандарт поширюєься на ефірну олію котячої м'яти закавказької (Nepeta trfnscaucasica Grossh) та гібридної (Nepeta transcaucasica Grossh. х Nepeta grandiflora M. Bieb ) для переробних галузей харчової, парфумерно-косметичної промисловості, медицини та встановлює вимоги щодо оцінювання їх

 

Автореферати дисертацій

 

664.3

А 64

Анан'єва, В. В. Технологія майонезних соусів підвищеної біологічної цінності: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.06/ В. В. Анан'єва; НТУ "Харківський політехнічний інститут". - Харків, 2017. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с. 16-19

В дисертації запропоновано і обгрунтовано вибір рослинної сировини для введення в рецептуру емульсійної продукції підвищеної біологічної цінності. Встановлено кількісні залежності вмісту поліфенолів в порошку шкірки винограду двох сортів від взаємного впливу температури і часу зберігання. Обгрунтовано і розроблено комплексний загусник некрохмальної природи для виробництва емульсійної продукції підвищеної біологічної цінності.

664.3

Т 47

Тищенко, О.П. Наукове обгрунтування технологій напівфабрикатів оліє-жирових капсульованих для кулінарної та кондитерської продукції: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.16/ О. П. Тищенко; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2018. - 40 с.: іл. - Бібліогр.: с.28-37

В роботі науково обгрунтовано та розроблено технології капсульованих олій соняшникових, оливкової, олій вітамінізованих, жирів тугоплавких; параметри технологічних процесів і технологій харчової продукції з використанням ліпідів харчової сировини - дресінгів, оливки структурованої, борошняних, кондитерських виробів. Одержано комплекс даних про якість та безпеку нової продукції. Розроблено  та апробовано спеціалізоване обладнання та промислові лінії з виробництва

665

Ч 49

Черства, А.О. Удосконалення технології пресового вилучення ріпакової олії із використанням ферментних препаратів: автрореф. дис. канд. техн. наук: 05.18.06/ А. О. Черства; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 18 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-16

В роботі встановлено, що ефективність пресового вилучення олії можна збільшити, використовуючи ферментативну обробки м'ятки насіння ріпаку. Визначено кількісний  вихід ріпакової олії після попередньої ферментативної обробки ріпакової м'ятки та встановлено його залежність від основних технологічних показників процесу пресування.

 

Добавил: CNTB, 31.01.2020, в категорию Олійножирова промисловість