(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДСТУ №2 2019 р.

ДСТУ  ISO 5508-2001 Жири та олії тваринні і рослинні. Аналізування методом газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот (ISO 5508: 1990, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Г. Єресько,  М. Яцюта,  М. Міщенко,  О. Козаченко; Технологічний ін-т молока та м'яса, Техн. комітет стандартизації "Молоко, м'ясо та продукти їх переробки". - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2003-01-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2002. - 9 с. - (Національний стандарт України)

                                 Сфера застосування: стандарт дає загальні настанови щодо застосовування газової хроматографії з використанням насадної або капілярної колонки для визначання якісного і кількісного складу суміші жирних кислот метилових ефірів, яку отримують відповідно до методу встановленого в ISO 5509. Метод не застосовують щодо полімеризованих жирних кислот.

ДСТУ  ISO 6884:2002 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання золи. Контрольний метод (ISO 6884: 1985, IDT)/ пер. з англ. та наук.-техн. редагування П. Петік,  Л. Сімакович,  Г. Гаврилов,  Л. Кузнєцова; УкрНДІОЖ НААН. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2003-10-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 3 с. - (Національний стандарт України)

                                 Сфера застосування: стандарт встановлює метод визначання масової частки золи, застосовуваний для усіх тваринних і рослинних жирів і олій, охоплюючи висококислотні олії.

ДСТУ  ISO 5509-2002 Жири та олії тваринні і рослинні. Приготування метилових ефірів жирних кислот (ISO 5509: 2000,  IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування  Г. Єресько,  М. Яцюта,  Г. Насирова,  М. Міщенко; Технол. ін-т молока та м'яса УААН, Техн. комітет стандартизації "Молоко, м'ясо та продукти їх переробки". - Вид. офіц. -  Введ. вперше; чинний від 2003-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2003. - 22 с.: табл.. - (Національний стандарт України)

                                 Сфера застосування: стандарт встановлює методи приготування метилових ефірів жирних кислот. Він охоплює методи приготування метилових ефірів із тваринних і рослинних жирів та олій, жирних кислот і мил.

ДСТУ  ISO 18395:2014 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту моноацилгліцеридів, діацилгліцеридів, триацилгліцеридів та гліцерину методом високоефективної рідинної ексклюзійної хроматографії (ВРЕХ)  (ISO 18395: 2005, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Т. Бевзюк,  О. Кушнаренко,  Л. Рубіна,  З. Федякіна; УкрНДІОЖ НААН, Асоціація "Укроліяпром". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-05-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.8

                                 Сфера застосування: стандарт застосовують для продуктів (наприклад, емульгаторів), що містять моноацилгліцериди, діацилгліцериди як головні складові частини, якщо їх концентрація перевищує 10 %, і для триацилглицеридів, якщо їх концентрація менша за 20%. Метод не застосовний до молочних жирів або жирів і олій, які мають широкий діапазон довжини ланцюга жирних кислот, оскільки діацилгліцериди з невеликою довжиною ланцюга жирних кислот мають нижчу молекулярну масу, ніж моноацилгліцериди з довгими ланцюгами жирних кислот.

ДСТУ ISO  16035:2014 Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначення галогенопохідних вуглеводнів із низькою точкою кипіння в харчових оліях (ISO 16035: 2003, IDT)/ пер. з англ. і наук.- техн. редагування О. Бучко,  О. Сеньків. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-05-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 10 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.10

                                 Сфера застосування: стандарт установлює метод визначання галогенопохідних вуглеводнів із низькою точкою кипіння за допомогою статичного парофазного дозатора газового хроматографа. Галогенопохідні вуглеводні розчинники є загальними розповсюджувачами токсичних компонентів. Метод застосовують до всіх харчових жирів та олій для визначення цих компонентів у межах від 0,01 мг/кг до 0,2 мг/кг.

ДСТУ 7649:2014 Жири тваринні та рослинні й олії. Метод визначання епоксидного числа/ І. Демидов, П. Петік, О. Півень, Е. Ничипорчук; УкрНДІОЖ НААН, Асоціація "Укроліяпром", Технічний комітет стандартизації "Олії, жири та продукти їх переробки". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний 2015-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 5 с. - (Національний стандарт України)

                                 Сфера застосування: стандарт установлює метод визначання епоксидного числа (уміст епоксидного кисню). Стандарт поширюється а всі види рослинних і тваринних жирів та олій різного ступеня очищення.

ДСТУ 7546: 2014 Олія з насіння винограду. Технічні умови/ А. Авідзба, В. Бєляєв, О. Дернова, Л. Катрич; Нац. ін-т винограду і вина "Магарач", Технічний комітет зі стандартизації "Продукція садів, виноградників і виноробна продукція". - Вид. офіц. - Чинний від 2015-04-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 8 с. - (Національний стандарт України)

                                 Сфера застосування: стандарт поширюється на олію з насіння винограду харчового та технічного призначення, вироблену пресуванням чи екстрагуванням насіння винограду і призначену для використання в харчовій і лакофарбовій промисловості.

 

Добавил: CNTB, 22.09.2019, в категорию Олійножирова промисловість