(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ №2 2018 р.

 

            ДСТУ 7619:2014

            Олеїн пальмоядровий. Технічні умови постачання/ Т. Бевзюк, Л. Горшкова, В. Карабутов и др.; УНДІОЖ НААН, Асоціація "Укроліяпром". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2016. - 13 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 7187-2: 2010

            Олії. Визначання вмісту олив. Частина 2. Аналізування/ В. Голодняк, О. Голубец, Л. Григорова, Л. Савченко; УкрНДІОЖ НААН, Укрметртестстандарт. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2011-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2011. - 9 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9

            ДСТУ 4306:2016

            Олія пальмова. Технічні умови постачання/ Т. Бевзюк, Л. Горшкова, О. Кушнаренко и др.; УкрНДІОЖ НААН, асоціація "Укроліпром". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 4306:2004; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2017. - 15 с: табл. - (Національний стандарт України)

ДСТУ  8175:2015

            Олія ріпакова. Технічні умови/ Т. Бевзюк, В. Голодняк, Л. Григорова и др.; УкрНДІОЖ НААН, ТК "Олії, жири та продукти їх переробки". - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8988-77); чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2017. - 19 с: табл. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 7651: 2014

            Харчові олії та жири. Визначення вмісту бенз(а) пірену. Частина 2. Газохроматографічний метод визначання бенз(а) пірену / В. Голодняк, Н. Граніна, П. Петік, Л. Савченко; УкрНДІОЖ НААН. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 10 с.: рис. - (Національний стандарт України)

            ДСТУ 7650:2014

            Харчові олії та жири. Визначення вмісту бенз(а)пірену. Частина 1. Метод готування проб/ Український науково-дослідний інститут олій та жирів УААН (УкрНДІОЖ УААН), ТК стандартизації "Олії, жири та продукти їх переробки", ДП "Укрметртестстандарт". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2017. - 6 с. - (Національний стандарт України)

 

 

Добавил: CNTB, 06.09.2018, в категорию Олійножирова промисловість