(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ №1 2018 р.

ДСТУ ISO 15303:2007

            Жири тваринні і рослинні та олії. Метод виявлення та визначення летких органічних домішок з використанням газової хроматографії/мас-спектрометрії (ISO 15303:2001, IDT)/ Л. Григорова, Л. Кузнєцова, П. Петік; Український науково-дослідний інститут олій та жирів УААН (УкрНДІОЖ УААН). - Вид.офіц. - Уведено вперше; чинний від 2010-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 8 с: табл.. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 8407-1:2015

            Концентрати олій фосфатидні. Визначення вмісту вологи методом Карла Фішера. Частина 1. Готування проб і реактивів/ Т. Бевзюк, О. Кушнаренко, Л. Рубіна и др.; Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН, ТК стандартизації "Олії, жири та продукти їх переробки", асоціація "Укроліяпром". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2017. - 6 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 8407 - 2 : 2015

            Концентрати олій фосфатидні. Визначення вмісту вологи методом Карла Фішера. Частина 2. Порядок випробовування/ Т. Бевзюк, О. Кушнаренко, Л. Рубіна, З. Федякіна; УкрНДІОЖ НААН, Асоціація "Укроліяпром". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 4 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.4

            ДСТУ 8356:2015

            Концентрати олій фосфатидні. Метод визначання вмісту речовин, не розчиненних в ацетоні. Частина 1. Готування проб та реактивів/ Т. Бевзюк, О. Кушнаренко, З. Федякіна, Т. Фоменко; УНДІ олій та жирів УААН, ТК стандартизації "Олії, жири та продукти їх переробки", асоціація "Укроліяпром". - Вид. офіц. -  Уведено вперше;  чинний від 2017-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2017. - 3 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 8357: 2015

            Концентрати олій фосфатидні. Метод визначання вмісту речовин, не розчинних в ацетоні. Частина 2. Порядок випробування/ Т. Бевзюк, О. Кушнаренко, Л. Рубіна и др; УНДІ олій та жирів, ТК стандартизації "Олії, жири та продукти їх переробки" НААН, асоціація "Укроліяпром". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2017. - 4 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 8355:2015

            Концентрати олій фосфатидні. Метод визначання вмісту речовин, не розчинних у гексані/ Т. Бевзюк, О. Кушнаренко, Л. Рубіна и др.; УНДІ олій та жирів НААН, ТК стандартизації "Олії, жири та продукти їх переробки", асоціація "Укроліяпром". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2017. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Добавил: CNTB, 06.09.2018, в категорию Олійножирова промисловість