(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №4 2019 р.

637.1 (03)

Х 46

Хімічний склад і фізичні характеристики молочних продуктів: довід./ О.М. Скарбовійчук, О.В. Кочубей-Литвиненко, О.А. Чернюшок, В.Г. Федоров; НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 311 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.297-298 . -Предм. покажч.: с. 299-305. - ISBN 978-966-612-118-2

Наведено вітчизняну термінологію молочної галузі. Розглянуто хімічний склад молочних продуктів, подано оновлені дані щодо фізичних характеристик сировини і молочних продуктів.

 

Автореферати дисертацій

 

637.3

К 17

Калмикова, Г.Ф. Розроблення технології сиру термокислого, збагаченого молочнокислою мікрофлорою: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Г.Ф. Калмикова; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 15-17

У дисертаційній роботі наведені наукові результати теоретичних та експериментальних досліджень та розроблено технологічні режими виробництва різновиду сиру термокислотного, збагаченого молочнокислою мікрофлорою. Визначено дози внесення заквашувальної мікрофлори. Розроблено середовище для ферментації. Обгрунтовано технологічні режими процесу ферментації термокислотної сирної маси.

637.1

Л 93

Любенко, Г.Д. Технологія термостійких та заморожених начинок з використанням молочної сировини і концентрату насіння кунжуту: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.13/ Г.Д. Любенко; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 15-17

У дисертаційній роботі досліджено функціонально-технологічні, реологічні та термостійкі властивості гідроколоїдів, що разом із результатами досліджень властивостей білкових концентратів олійних культур стало підгрунтям для створення дослідної системи термостійкої начинки.

637.1

К 82

Крижак, Л.М. Удосконалення технології йогурту функціонального призначення з використанням ехінацеї пурпурової: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Л.М. Крижак; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2016. - 19 с: рис. - Бібліогр.: с. 15-16

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню технології йогурту функціонального призначення із застосуванням композиції заквашувальних культур із лакто- й біфідобактерій з підвищеними антагоністичними й пробіотичними властивостями та комплексу біологічно активних речовин рослинного походження. Проведено медико-біологічну оцінку безпечності продукту.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Молочна промисловість