(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №3 2019 р.

637.1

М 64

Мирончук, В.Г. Мембранні процеси в технології комплексної переробки молочної сироватки: моногр./ В.Г. Мирончук; НУХТ. - К.: НУХТ, 2013. - 153 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-612-151-9

В монографії викладені результати досліджень по застосуванню мембранних процесів в технології комплексної переробки молочної сироватки. Особливу увагу приділено нанофільтрації, електродіалізу і мембранній дистиляції за умов розділення молочної сироватки та її складових елементів. Запропоновано нові машинно-апаратурні схеми комплексної переробки молочної сироватки із застосуванням мембранних способів розділення рідких харчових середовищ.

 

Автореферати дисертацій

 

637.3

Ч 49

Чернюшок, О.А. Удосконалення технології напоїв із сироватки молочної, обробленої електроіскровими розрядами: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ О.А. Чернюшок; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 22 с: рис. - Бібліогр.: с. 16-19

Доведено доцільність застосування електрогідравлічного оброблення у технології виготовлення напоїв із сироватки молочної. Встановлено раціональні параметри оброблення, розроблено технологічну схему виготовлення напоїв із сироватки молочної, обробленої електроіскровими розрядами. Обгрунтовано умови та терміни їх зберігання.

637.1

Р 98

Рябоконь, Н.В. Розроблення технології згущених молочних консервів з плодово-ягідними наповнючами: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18 04/ Н.В. Рябоконь; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 22 с: рис. - Бібліогр.: с. 15-19

Обгрунтовано вибір плодово-ягідних наповнювачів та доведено доцільність їх застосування у складі згущених молочних консервів з плодово-ягідним наповнювачами. Встановлені технологічні параметри комбінування: внесення плодово-ягідного сиропу  з масовою часткою сухих речовин в підзгущену охолоджену молочно-цукрову основу. Розроблено та затверджено проект нормативної документації на молоко згущене.

637.1

Я 45

Якимчук, Т.В. Управління інвестиційною стратегією на підприємствах молочної галузі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Т.В. Якимчук; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

У дисертаційній роботі досліджено теоретичні засади управління інвестиційною стратегією, уточнено основні поняття катеріального апарату, на основі аналізу діяльності підприємств визначено чинники впливу на ефективність реалізації інвестицій, визначено основні відмінності між інвестиційною стратегією та інвестиційною політикою.

637.3

Б 61

Білик, О.Я. Розробка технології альбумінового сиру "Урда" із молока різних видів тварин: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ О.Я. Білик; М-во освіти і науки України, ОНАХТ. - Одеса, 2016. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15-16

В роботі обгрунтовано і визначено технологічні параметри виробництва альбумінового сиру "Урда". Величина амінокислотного скору свідчить про відсутність у всіх дослідних зразках сиру лімітованих амінокислот, що вказує на високу біологічну цінність їх білків та повне забезпечення незамінними амінокислотами добової потреби організму.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Молочна промисловість