(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень літератури та авторефератів дисертацій №2 2020 р.

Автореферати дисертацій

637.2

О - 95

Очколяс, О.М. Удосконалення технології вершкового масла підвищеної харчової цінності: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ О. М. Очколяс; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2018. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17-19

В роботі на основі критеріїв оптимізації складу функціональних інгредієнтів  (мінеральних речовин - йоду, селену, кальцію, калію, магнію та заліза) методом математичного моделювання розроблено рецептурний склад вершкового масла з морськими водоростями. Удосконалено технологічну схему виробництва вершкового масла з біологічно активними добавками морських водоростей, відмінність якої полягає в попередньому висушуванні і подрібненні морських водоростей та внесення їх у нормалізовані високожирні вершки.

637.2

П 44

Подковко, О. А. Удосконалення технології масляної пасти з технологічно-функціональними інгредієнтами: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ О. А. Подковко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с.13-16

У дисертаційній роботі аналітично та експериментально обгрунтовано доцільність застосування рослинних технологічно-функціональних інгредієнтів у складі масляної пасти : порошку  з буряка кріогенного способу сушіння, льняного борошна та інуліну. Науково обгрунтовано рекомендований вміст олеофільних емульгаторів вітчизняного виробництва та комплексу рослинних компонентів у продукті. Масляна паста з рослинними компонентами характеризується вищим вмістом мінеральних речовин та вдвічі вищим вмістом поліненасичених жирних кислот порівняно із масляною пастою з олеофільними емульгаторами.

637.1

С 17

Самойчук, К. О. Розвиток наукових основ гідродинамічного диспергування молочних емульсій: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ К. О. Самойчук; ХДУХТ. - Харків: ХДУХТ, 2018. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с.30-41

В роботі розроблені математичні моделі гідродинамічного диспергування молочного жиру в пульсаційному апараті з ротором, що вібрує і пульсаційному поршньовому гомогенізаторах молока. Ведено показник - коефіцієнт гомогенізації, який пов'язує прискорення руху емульсії з середнім діаметром жирової частки молочної емульсії, що дозволяє кількісно характеризувати додаткові умови ефективності процесу диспергування жирової фази молока.

637.3

С 46

Скульська, І. В. Удосконалення технології виготовлення бринзи: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ І. В. Скульська; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2017. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі експериментально доведено і науково обгрунтовано позитивний вплив захисної культури на перебіг фізико-хімічних, біохімічних та мікробіологічних процесів при виробництві бринзи, формування її властивостей та тривалість зберігання. Розроблено технологію та затверджено відповідну нормативну документацію на виготовлення розсільного сиру бринзи зі зниженим вмістом кухонної солі, здійснено промислову апробацію розробленої технології.

637.3

Т 98

Тютюкова, Д. О. Технологія напівфабрикатів з сиру кисломолочного на основі молока з регульованим складом сольової системи: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ Д. О. Тютюкова; ХДУХТ. - Харків, 2018. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.15-18

В роботі установлено закономірності впливу складу сольової системи молока на формування органолептичних, фізичних, фізико-хімічних і структурно-механічних показниківсиру кисломолочного як білкового коагулянту.

637.1

У 80

Устименко, І. М. Удосконалення технологій молоковмісних продуктів шляхом використання харчових емульсій: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ І. М. Устименко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 21 с. - Бібліогр.: с.15-19

В дисертаційній роботі доведено застосування емульсій в технологіях білково-жирових, сметанних продуктів та морозива з комбінованим складом сировини. Встановлено, що органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники повністю відповідають нормативним вимогам аналогів цих продуктів. Розроблено параметричні та апаратурно-технологічні схеми виробництва нових видів молоковмісних продуктів.

637.1

Х 27

Хахалєва, І. В. Безпечність та якість концентратів молочно-цикорних напоїв: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15 / І. В. Хахалєва; КНТЕУ. - К., 2019. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.19-21

В роботі науково обгрунтовано рецептурний склад концентратів шляхом математичного моделювання, розроблено критерії оптимізації та підтверджено фізіологічну ефективність їх використання у складі комплексної терапії функціональних розладів системи травлення стресового походження. Встановлено, що найвагомішими факторами впливу на безпечність та якість у екстрактах цикорію та напоях на його основі, є вміст гідроксиметилфурфуролу та інуліну.

 

Добавил: CNTB, 31.01.2020, в категорию Молочна промисловість