(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень літератури та авторефератів дисертацій №1 2020 р.

637.1

Г 79

Грек, О.В.  Технологія комбінованих продуктів на молочній основі: підруч. для студ. вузів/ О.В. Грек; НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 362 с.: іл. - Бібліогр.: с.352-355 . - Предм. покажч.: с. 356-359. - ISBN 978-966-612

Викладено сучасні технології комбінованих продуктів на молочній основі. Розглянуто особливості технології питних видів молока комбінованого складу сировини, кисломолочних напоїв, сиру кисломолочного, сиркових і сметанних виробів, спредів, сирних і сирних плавлених продуктів,  дитячих харчових продуктів, сухих та згущених молоковмісних консервів, комбінованих продуктів на основі маслянки та сироватки та інші нові молочні продукти.

 

Автореферати дисертацій

 

637.1

З 16

Зажарська, Н. М. Критерії оцінки безпечності якості молока кіз: автореф. дис. ... д-ра вет. наук: 16.00.09/ Н. М. Зажарська; Держ. науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів. - Суми, 2018. - 40 с.: іл. - Бібліогр.: с.31-36

В роботі розроблені нові науково-практичні прийоми щодо вдосконалення методів оцінювання безпечності та якості козиного молока. Запропоновано виключити зі стандарту "Молоко козине. Сировина. Технічні умови: ДСТУ 7006:2009" вимоги до густоти та кислотності козиного молока, знизити вимоги до вмісту жиру і білку, а вимоги до вмісту соматичних клітин і бактеріального забруднення привести у відповідність до європейських нормативів.

637.1

К 89

Кузьмик, У. Г. Удосконалення технології паст кисломолочних з прянощами: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ У. Г. Кузьмик; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-21

В роботі обгрунтовано вибір прянощів для  використання у складі паст кисломолочних та визначено здатність до поєднання з кисломолочною основою за органолептичними та фізико-хімічними показниками, визначено рекомендований вміст прянощів, спосіб та технологічні параметри введення. Доведено технологічну ефективність використання функціонально-технологічних властивостей крупи гречаної несмаженої як вологозв'язуючого компоненту у складі паст кисломолочних.

637.1

М 63

Міркевич, Р. М. Автоматизоване управління виробництвом молочних продуктів з підсистемою оперативно-календарного планування: автореф. дис. ... канд. техн. наук:: 05.13.07 / Р. М. Міркевич; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

Дисертація присвячена питанню підвищення ефективності функціонування технологічного комплексу виробництва цільномолочних продуктів. В результаті проведеного аналізу технологічного процесу, обладнання в складі технологічного комплексу та особливостей функціонування системи в цілому, виявлена необхідність доповнення системи управління підсистемою оперативно-календарного планування з метою координації роботи обладнання в межах технологічного комплексу.

Добавил: CNTB, 31.01.2020, в категорию Молочна промисловість