(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №1 2019 р.

637.1

Г 80

Грек, О.В. Технологія продуктів зі знежиреного молока, молочної сироватки і маслянки/ О.В. Грек, Г.Є. Поліщук, О.О. Онопрійчук; НУХТ. - К., 2011. - 211 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 205-208. - ISBN 996-612-106-9

В навчальному посібнику наведено склад і властивості знежиреного молока, сироватки і маслянки, доведено доцільність їх комплексного та раціонального перероблення, систематизовано сучасний асортиментний ряд продуктів із вторинних молочних ресурсів, розглянуто основні технології їх одержання.

 

Автореферати дисертацій

 

637.1

К84

Крушельницька, Н.В. Вплив санітарної обробки доїльного устаткування на бактеріальні біоплівки при отриманні молока сирого: автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.06/ Н.В. Крушельницька; М-во аграр. політики та продовольства України, Сумський нац. аграр. ун-т. - Суми, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі визначено вплив фізико-хімічних чинників і мийно-дезінфікуючих засобів на процес формування і руйнування бактеріальних біоплівок. При розробці мийно-дезінфікуючих засобів для санітарної обробки доїльного устаткування необхідно підбирати таку робочу концентрацію засобу, яка діє бактерицидно не лише на планктонні форми, а й на бактерії, сформовані у біоплівки.  

637

М 38

Машта, Н.О. Вдосконалення асортименту і поліпшення якості плавлених сирних продуктів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ Н.О. Машта; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів, 2014. - 20 с.: табл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі доведено доцільність введення до складу плавлених сирних продуктів жирових композицій на основі конопляної, гірчичної, олії з насіння гарбуза та пальмової олії, рослинних сумішей на основі вівсяного, рисового, горохового борошна та гарбузового шроту, настоянки листя горіха і соняшникового лецитину. Досліджено особливості протікання фізико-хімічних та мікробіологічних процесів у плавлених сирних продуктах з підвищеним вмістом поліненасичених жирних кислот.

637.1

Н 19

Назаренко, І.А. Технологія молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ І.А. Назаренко; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-18

У роботі визначено технологічну доцільність використання молочно-білкових концентратів зі сколотин у технології молочно-рослинних фаршів. Обгрунтовано доцільність використання в технології молочно-рослинних фаршів моркви, гарбуза, кабачків. Визначено технологічні параметри і режими одержання пюре з овочів.

637.3

Р 98

Рябченко, Н.О. Формування споживних властивостей м'яких розсільних сирів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ Н.О. Рябченко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2013. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с. 14-17

Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню формування споживних властивостей, асортименту та розробці нових рецептур м'яких розсільних сирів із додаванням дієтичної добавки "Ламідан" і альбумінної маси та їх товарознавчій характеристиці. Проведено товарознавчу оцінку нових м'яких розсільних сирів за комплексом органолептичних, фізико-хімічних, структурно-реологічних, мікробіологічних показників та показників безпечності.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Молочна промисловість