(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №6 2019 р.

637.3

Л 22

Ланженко, Л.О. Розробка технології твердого сиру функціонального призначення: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Л.О. Ланженко; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2016. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.14-16

В роботі науково обгрунтована доцільність використання високотемпературного режиму теплового оброблення нормалізованої суміші при виробництві твердих сирів функціонального призначення з метою підвищення ефективності пастеризації, виходу і біологічної цінності цільового продукту. Розроблено рецептуру, технологію і нормативну документацію на виробництво твердого сиру функціонального призначення, проведено промислову апробацію розробленої технології. Доведено можливість виробництва розробленого біфідовмісного твердого сиру без здійснення модернізації і реконструкції сироробних підприємств.

637.1

Т 41

Тимчук, А.В.  Розроблення технології заморожених молочно-білкових сумішей з продуктами переробки пшениці: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04/ А.В. Тимчук; НУХТ. - К., 2016. - 21 с.: граф., іл. - Бібліогр.: с. 16-19

Дисертаційну роботу присвячено розробленню технології заморожених молочно-білкових сумішей із продуктами переробки пшениці, а саме:  крупи манної та екструдованої, для забезпечення  стабільних якісних і кількісних показників після розморожування при використанні в технологіях напівфабрикатів. Досліджено вплив розмороженої білково-рослинної суміші та традиційних рецептурних компонентів (борошна, меланжу, цукру) на органолептичні, фізико-хімічні та реологічні показники модельних зразків напівфабрикатів, що підлягають повторній термічній обробці.

637.2

М 91

Мусій , Л.Я. Розроблення технології кисловершкового масла  з пробіотичними властивостями:  автореф. дис. ...канд. техн. наук :05.18.04/ Мусій Л.Я.; Міністерство освіти і науки України, Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса, 2015. - 20 с: граф., табл.. - Бібліогр.: с15-16

Дисертаційна робота присвячена науковому обгрунтуванню і розробленню технології кисловершкового масла з пробіотичними властивостями з використанням заквашувальних культур безпосереднього внесення у осінньо-зимовий та весняно-літній період року. Досліджено склад смако-ароматичних сполук у кисловершковому маслі за включення заквашувальних культур безпосереднього внесення та стійкість його до окислювальних процесів під час зберігання.  Розроблено технологію кисловершкового масла  з пробіотичними властивостями та нормативну документацію на його виробництво, проведено промислову апробацію розробленої технології. Розраховано економічний ефект від впровадження технології.

637.1

Б 88

Броншпак, Г.К. Стратегія формування та управління діяльністю кластера молочного профілю: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05/ Г.К. Броншпак; Харківська нац. акад. міськ. госп-ва. - Х., 2010. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.16-19

В роботі розроблені рекомендації, що дозволяють через систему кластерних ініціатив реалізувати державну підтримку агропромислового комплексу при його адаптації до правил СОТ. Для аналітичного дослідження ситуації в молочно-сироробному секторі АПК запропоновано використати методику бенчмаркінгу та систему сучасних методів математичного моделювання.

 

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Молочна промисловість