(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Огляд періодичних видань №3 2020 р.

Копитець, Н.Г. Оцінка цінової ситуації на ринку м'яса птиці/ Н.Г. Копитець, В.М. Волошин //Економіка АПК. - 2019. - №11, жовтень. -  С. 42-48. - Бібліогр. в кінці ст.

Кривошей, В.М. М'ясна продукція та її пакування/ В.М. Кривошей //Упаковка. - 2020. - №1. -  С. 28-30. - Бібліогр. в кінці ст.

Баль-Прилипко, Л. Производство пищевых добавок как уникальный вид бизнеса. Тренды развития украинского рынка комплексных ингредиентов/ Л. Баль-Прилипко, Б. Леонова //Мир продуктов. - 2020. - №1. -  С. 40-41. - Библиогр. в конце ст.

Баль-Прилипко, Л. Растительные пищевые волокна для мясоперерабатывающей промышленности. Пищевые волокна в реализации концепции функционального питания/ Л. Баль-Прилипко, Б. Леонова //Мир продуктов. - 2020. - №1. -  С. 42-45.

Кравченко, Лилия Украинское мясо завоевывает позиции. Тенденции украинского рынка мяса в разрезе экспорта и импорта/ Лилия Кравченко  //Мир продуктов. - 2020. - №2. -  С. 40-42.

Копитець, Н.Г. Розвиток ринку м'яса свиней/ Н.Г. Копитець //Економіка АПК. - 2020. - №1, січень. -  С. 56-64. - Бібліогр. в кінці ст.

Кравченко, Лилия  Какое мясо будем есть? Тенденции мирового рынка мяса и мясопродуктов/ Лилия Кравченко  //Мир продуктов. - 2020. - №3. -  С. 36-38.

Кравченко, Лилия  Мясо нетрадиционное, или даже - экзотическое! Нестандартные виды мяса в Украине/ Лилия Кравченко  //Мир продуктов. - 2020. - №3. -  С. 40-42.

Сегеда,  С.А. Статистичний аналіз споживання м'яса та м'ясопродуктів в Україні/  С.А. Сегеда //Економіка АПК. - 2020. - №3, березень. -  С. 36-46. - Бібліогр. в кінці ст.

Віннікова, Л.Г. Проблеми температурного оброблення м'ясних продуктів/ Л.Г. Віннікова, О.В. Синиця, А.В. Кишеня  //Харчова наука і технологія. - 2019. - Т.13, Вип.2. -  С. 44-57. - Бібліогр. в кінці ст.. - Текст англ. мовою

Використання полуфункціональної добавки з насіння олійних культур у виробництві м'ясних продуктів/ О.А. Топчій, Є.О. Котляр, Т.Ю Гончаренко //Харчова наука і технологія. - 2019. - Т.13, Вип.2. -  С. 78-86. - Біблілогр. в кінці ст.. - Текст англ.мовою

Вплив харчової добавки "Магнетофуд" на фізико-хімічні показники та функціонально-технологічні властивості модельних фаршів з яловичини/ І.В. Цихановська, Л.А. Скуріхіна, В.В. Євлаш, Л.Ф. Павлоцкая //Харчова наука і технологія. - 2019. - Т.13, Вип.2.-  С. 87-96. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст англ. мовою

Васильков, В.В. Багатокритеріальний вибір обладнання для формування котлетних виробів/ В.В. Васильков, О.М. Чепелюк, О.О. Чепелюк //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №1. -  С. 105-127. - Бібліогр. в кінці ст.

Бергер, А.Д. Методичний підхід до обрання цінової стратегії на підприємствах м'ясопереробної галузі/ А.Д. Бергер //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №2. -  С. 96-104.- Бібліогр. в кінці ст.

Дослідження органолептичних показників при довготривалому дозріванні м'яса яловичини/ В.М. Пасічний, Д.В. Гармаш, Н.Е. Лободіна, Р.А. Кривобік //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №2. -  С. 217-224. - Бібліогр. в кінці ст.

Гречко, В.В. Використання гелів з нетрадиційної сировини для виробництва м'ясних напівфабрикатів: [насіння чіа та льону]/ В.В. Гречко, І.М. Страшинський, В.М. Пасічний //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №5. -  С. 108-116. - Бібліогр. в кінці ст.

Паска, М.З.   Експрес-метод гігієнічного контроля якості удосконалення м'ясних посічених напівфабрикатів з рослинною сировиною/ М.З. Паска, О.Б. Маслійчук //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №5. -  С. 181-186. - Бібліогр. в кінці ст.

Розробка комплексної харчової добавки на основі тваринної та рослинної сировини для м'ясних продуктів/ В.Ю. Сухенко, О.А. Штонда, Н.М. Сонько, Л.М. Шевчук //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №5. -  С. 226-232. - Бібліогр. в кінці ст.

Драган, О.І. Таксономічна оцінка рівня організації праці на підприємствах м'ясопереробної галузі / О.І. Драган //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №6. -  С. 32-40. - Бібліогр. в кінці ст.

Бергер, А.Д. Методичний підхід до формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств м'ясопереробної галузі/ А.Д. Бергер //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №6. -  С. 41-49. - Бібліогр. в кінці ст.

Розроблення технологічного процесу виробництва м'ясних січених напівфабрикатів за умов ІЧ-нагрівання в газовому середовищі/ І.Г. Бабанов, О.І. Бабанова, В.М. Михайлов //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №6. -  С. 50-55. - Бібліогр. в кінці ст.

Баль-Прилипко, Л.В. Використання харчових волокон при виробництві м'ясних продуктів/ Л.В. Баль-Прилипко, Б.І. Леонова, М.В. Рябовол //Наукові праці НУХТ. - 2019.- Т.25, №6. -  С. 131-137. - Бібліогр. в кінці ст.

Штонда, О.А. Перспективи використання фруктово-ягідної сировини у технології м'ясних натуральних напівфабрикатів/ О.А. Штонда, В.М. Пасічний //Наукові праці НУХТ. - 2019.- Т.25, №6. -  С. 194-200. - Бібліогр. в кінці ст.

Поварова, Н.М. Дослідження композицій білкових добавок тваринного і рослинного походження та їх використання у м'ясних виробах/ Н.М. Поварова, Л.А. Мельник //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №6. -  С. 226-233. - Бібліогр. в кінці ст.

Самое лучшее для производства сарделек и колбас, перевязанных нитью. Эксклюзивное сочетание брендов //Мир продуктов. - 2020. - №4, август. -  С. 36-37.

 

 

 

Добавил: CNTB, 15.01.2021, в категорию М'ясна промисловість (огляд журнальних статей)