(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень літератури та ДСТУ №2 2020 р.

637.5

А 56

Аль-Хашімі, Хайдер Мохаммед Тахер  Удосконалення технології м'ясних продуктів з використанням м'яса перепелів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Хайдер Мохаммед Тахер Аль-Хашімі; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-19

В роботі удосконалено технологію підготовки м'яса перепелів для їх промислового використання. Досліджено можливості комбінування м'яса перепелів з харчовими інгредієнтами - соусом, рисом, морквою, цибулею, перепелиними і курячими яйцями для підвищення технологічних характеристик готових виробів. Розроблено раціональні рецептури копчено-варених, запечених виробів і консервів з м'яса перепелів, збалансованих за амінокислотним складом.

 

637.5

Д 93

Дьяченко, Ю. В. Управління конкурентною стратегією м'ясопереробних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Ю. В. Дьяченко; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса: ОНАХТ, 2018. - 22 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-18

Дисертацію присвячено розробці теоретичних та методичних підходів щодо управління конкурентною стратегією м'ясопереробних підприємств. Проведено аналіз особливостей  розвитку м'ясопереробної галузі України за показниками: споживання, виробництво, імпорт, експорт м'яса та м'ясопродуктів. Обгрунтовано реалізацію стратегії концентрованого зростання, а саме стратегії зовнішньоекономічної діяльності.

 

ДСТУ EN 12355:2015 Устатковання для харчової промисловості. Машини для зрізання, знімання шкіри та видалення пліви. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 12355:2003+A1:2010, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування:  В. Горопацький,  І. Добровольська,  І. Єршова,  А. Сухенко,  Ю. Тройнін; НДІ "Система". - Вид. офіц. -  Увед. на заміну ДСТУ 12355:2014;  чинний від 2016-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 35 с.: рис. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.33-34

Сфера застосування: стандарт поширюється на проектування, виробництво, установлення, транспортування та очищування машин, призначених для зрізання, знімання шкіри та видалення пліви, а також на електрообладнання цих машин. Машини, описані в цьому стандарті, використовують для зрізання, знімання шкіри та видалення пліви з м'ясних продуктів і риби, розрізаючи їх ножовим пристроєм.

 

Добавил: CNTB, 04.09.2020, в категорию М'ясна промисловість