(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ, ДСТУ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №1 2021 р.

637.5

О-97

Ощипок, І.М. Харчові виробництва, формування технології первинної переробки забійних тварин на основі функціональних робочих модулів: моногр./ І.М. Ощипок; Львівський торговельно-економічний ун-т. - Львів: Львівський торг.-екон. ун-т, 2020. - 276 с.: іл. - Бібліогр.: с.264-275 . - ISBN 978-617-602-284-8

У монографії розглянуті технології, процеси і обладнання, які використовуються на підприємствах із забою, первинної переробки худоби, розроблені та запатентовані автором. Запропоновано обладнання для модернізації завантажувально-розвантажувальних і транспортних операцій, а також формування комплектів машин з урахуванням специфіки виконуваних робіт як основи функціональних робочих модулів. Наведено класифікацію видів продукції цехів первинної переробки худоби.

637.5

П31

Пешук, Л.В. Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів: підручник для вузів/ Л.В. Пешук; НУХТ. - Київ: Центр учбової літератури, 2019. - 389 с.: іл. - Бібліогр.: с.332-334 . -Алф.-предм. покажч.: с. 325-331. - ISBN 978-611-01-0219-3

Підручник складається з трьох частин. Перша частина знайомить з анатомією і фізіологією сільськогосподарських тварин і птиці. В другій частині наводиться основна сировина м'ясопереробної галузі - порідний склад, методи розведення, конституція, екстер'єр тварин, їх вирощування та відгодівля. Третя частина  присвячена вивченню основ епідеміології, промислової санітарії.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ EN 12355:2015 Устатковання для харчової промисловості. Машини для зрізання, знімання шкіри та видалення пліви. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 12355:2003+A1:2010, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування:  В. Горопацький,  І. Добровольська,  І. Єршова,  А. Сухенко,  Ю. Тройнін; НДІ "Система". - Вид. офіц. - Увед. на заміну ДСТУ 12355:2014; чинний від 2016-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 35 с.: рис. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.33-34

Сфера застосування: стандарт поширюється на проектування, виробництво, установлення, транспортування та очищування машин, призначених для зрізання, знімання шкіри та видалення пліви, а також на електрообладнання цих машин. Машини, описані в цьому стандарті, використовують для зрізання, знімання шкіри та видалення пліви з м'ясних продуктів і риби, розрізаючи їх ножовим пристроєм.

 

Автореферати дисертацій

 

637.5

А 56

Аль-Хашімі, Хайдер Мохаммед Тахер Удосконалення технології м'ясних продуктів з використанням м'яса перепелів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Хайдер Мохаммед Тахер Аль-Хашімі; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-19

В роботі удосконалено технологію підготовки м'яса перепелів для їх промислового використання. Досліджено можливості комбінування м'яса перепелів з харчовими інгредієнтами - соусом бальзамін, рисом, морквою, цибулею, перепелиними і курячими яйцями для підвищення технологічних характеристик готових виробів. Розроблено раціональні рецептури копчено-варених, запечених виробів і консервів з м'яса перепелів, збалансованих за амінокислотним складом.

637.5

Д 93

Дьяченко, Ю. В. Управління конкурентною стратегією м'ясопереробних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Ю. В. Дьяченко; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса: ОНАХТ, 2018. - 22 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-18

Дисертацію присвячено розробці теоретичних та методичних підходів щодо управління конкурентною стратегією м'ясопереробних підприємств. Проведено аналіз особливостей  розвитку м'ясопереробної галузі України за показниками: споживання, виробництво, імпорт, експорт м'яса та м'ясопродуктів. Обгрунтовано реалізацію стратегії концентрованого зростання, а саме стратегії зовнішньоекономічної діяльності.

 

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию М'ясна промисловість