(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №3 2019 р.

637.5

М 80

Мороз, О.О. Удосконалення технології напівкопчених ковбас з використанням композиційних білоквміщуючих наповнювачів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ О.О. Мороз; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 23 с: рис.. - Бібліогр.: с.  17-20

В роботі обгрунтовано підходи щодо виробництва напівкопчених ковбас з використанням м'яса птиці і композиційних сумішей з використанням зародків пшениці, сухої молочної сироватки, колагеновмісної сировини і технологічних добавок. Досліджено вплив на технологічні, реологічні характеристики сировини. Обгрунтовано нові рецептури і технології виробництва напівкопчених ковбас.

637.5

П 80

Прокопенко, І.О. Удосконалення технологій виробів з м'яса птиці з використанням атермічного оброблення: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ І.О. Прокопенко; М-во освіти і науки України,  Одеська нац. академія харч. технологій. - К., 2016. - 19 с: рис. - Бібліогр.: с. 116

Вивчено вплив високого тиску на хімічні, функціонально-технологічні, гістологічні показники м'яса птиці. Розроблено рекомендації щодо напряму використання різних режимів атермічного оброблення в технології виробів з птиці. Розроблено технологію виробництва делікатесного виробу з м'яса птиці з пролонгованим терміном зберігання. Проведено комплексну оцінку нового виду продукту, яка свідчить про його високу харчову та біологічну цінність.

637.5

А 94

Афанасьева, О.П. Маркетингова політика підприємств на ринку  м'яса та м'ясопродуктів: автореф. дис.  ... канд. екон. наук: 08.00.04/ О.П. Афанасьева; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-18

Досліджено зміст маркетингової політики та сформульовано визначення її поняття, визначено систему інформаційного забезпечення формування маркетингової політики. Проведено аналіз впливу умов та чинників макросередовища нв функціонування підприємств. Досліджено маркетингову політику підприємств на локальному ринку. Надано практичні рекомендації  з формування попиту та організації збуту органічного м'яса.

637.5

К 82

Крижська, Т.А. Розробка технології сиров'яленого суцільном'язового продукту із м'яса птиці: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Т.А. Крижська; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 21 с: табл. - Бібліогр.: с.  15-18

Дисертація присвячена розробці нової технології виготовлення сиров'яленого суцільном'язового продукту із м'яса птиці. Результати досліджень дозволили науково обгрунтувати та експериментально підтвердити доцільність використання білого м'яса птиці для виготовлення продукту. Розроблено та затверджено експрес-метод  оцінки  якості  продукту  із сиров'ялених продуктів  із м'яса птиці.

637.5

Ж 51

Желєва, Т.С. Технологія напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених з використанням сумішей кріопротекторної дії: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ Т.С. Желєва; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2015. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-19

Науково обгрунтовано та розроблено технологію напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених з використанням сумішей кріопротекторної дії, досліджено її функціонування як технологічної системи, визначено органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні та токсикологічні показники й харчову цінність нової продукції, в тому числі під час зберігання. Розроблено й затверджено нормативну та технологічну документацію, здійснено впровадження нових технологій на підприємствах галузі, розраховано соціально-економічний ефект від впровадження.

637.5

Д 67

Донець, О.П. Вдосконалення технології шинкових виробів шляхом збагачення м'ясними білками: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ О.П. Донець; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.15-18

Робота присвячена науковому обгрунтуванню технології реструктурованих шинкових виробів в оболонці зі свинини шляхом направленого використання механічних способів її оброблення та виготовлення білково-жирової емульсії з високими функціонально-технологічними властивостями, збалансованим амінокислотним та жирнокислотним складом. Встановлено раціональні параметри отримання білково-жирової емульсії гарячим способом, розроблено технологічну схему її виготовлення.

 

 

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию М'ясна промисловість