(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №2 2019 р.

637.5

Я 66

Янчева, М.О. Наукове обгрунтування використання композицій кріостабілізуючої дії  в технології напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.04/ М.О. Янчева; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2016. - 39 с: табл. - Бібліогр.: с. 29-35

Розроблено фізико-математичну модель кристалізації м'ясних посічених систем, встановлено механізми забезпечення їх технологічної стабільності під час заморожування - розморожування за умови використання композицій кріостабілізуючої дії. Науково обгрунтовано склад і технологічні параметри їх виробництва у вигляді емульсійних систем на основі білка тваринного, емульгаторів ацилгліцеринної природи та у вигляді сухих сумішей на основі харчових гідроколоїдів полісахаридної природи.

637.5

З-69

Змієвська, Т.М. Розроблення технології реструктурованих формованих продуктів із м'яса птиці: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Т.М. Змієвська; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

Дисертацію присвячено розробленню технології реструктованих формованих продуктів із птиці, що дає змогу розширити асортиментний ряд продуктів з помірною вартістю сировини та забезпечити населення України доступним тваринним білком. Відпрацьовано способи обробки птиці, які підвищують адгезійнокогезійну здатність сировини, для відтворення текстури тканини у готовому продукті. Новизну технологічних рішень підтверджено патентом України на винаходи.

637.5

С 45

Скрипник, В.О. Наукове обгрунтування енергоефективних процесів і обладнання жарення натуральних м'ясних виробів: автореф. дис. ... д-ра техню наук: 05.18.12/ В.О. Скрипник; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 40 с. - Бібліогр.: с. 31-36

Сформульовано технологічні вимоги до процесу кондуктивного жарення натуральних виробів і розробці обладнання для їх реалізації. Розроблено методики й установки, за допомогою яких отримані експерементальні дані, що підтверджують адекватність обгрунтованої аналітичної та розробленої теплової моделі процесів кондуктивного жарення під впливом фізичних і електрофізичних методів, а також ефективність використання цих процесів та актуальність створення нового енерго- і ресурсозберігаюче обладнання.

637.5

Ш 96

Шурдук, І.В. Удосконалення якості м'ясних емульсійних виробів, збагачених на кальцій: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ І.В. Шурдук; М-во освіти і науки, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 21 с. - Бібліогр.: с. 15-18

Науково обгрунтовано доцільність створення нових продуктів харчування з підвищеним вмістом сполук кальцію. Комплексно досліджено вплив нової білково-мінеральної добавки на споживні характеристики виробів. Проведена інтегральна оцінка якості розробленої продукції. Розроблено проект нормативної документації на вироби. Виконано комплекс робіт з апробації та впровадження результатів досліджень у виробництво та навчальний процес.

637.5

Л 64

Літвінова, І.О. Продовження строків зберігання напівфабрикатів та ковбас з використанням поліфенольних сполук з виноградного насіння: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ І.О. Літвінова; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2016. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с.  15-16

Дисертація присвячена науковому обгрунтуванню та удосконаленню технологій для збереження показників якості та подовження термінів зберігання за рахунок використання антиокислювальної добавки. Проведено аналіз літературних джерел і встановлена перспективність застосування потенційного джерела інгібіторів процесу окиснення - виноградного насіння, оскільки поліфеноли, отримані з даної сировини проявляють максимальну антиоксидантну дію і їх використання не обмежене гранично допустимими концентраціями.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию М'ясна промисловість