(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ КНИГ, ДСТУ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №3 2021 р. 664.8

664.8

М54

Методичні положення і норми витрат праці на перероблення та консервування фруктів і овочів / І.М. Демчак, К.В. Маслов, А.Л. Солошонок и др; НДІ " Украгропромпродуктивність". - К., 2019. - 166 с.: табл. - (Б-ка спеціаліста АПК. Економічні нормативи). - Бібліогр.: с. 164-165.

Викладено методику розрахунку, норми часу, продуктивності та нормативи чисельності на виконання виробничих процесів перероблення та консервування фруктів і овочів.

Державні стандарти

ДСТУ 8859:2016 Макухи та шроти. Метод визначення пероксидного числа олії/ УкрНДІ олії та жирів НААН України, Технічний комітет "Олії, жири та продукти їх переробки". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2019. - 6 с.. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 6

Сфера застосування: стандарт поширюється на макухи та шроти, які одержують під час переробляння олійного насіння, і встановлює метод визначення пероксидного числа олії. Застосовують під час контролювання якості макухи та шротів.

ДСТУ 8101:2015 Овочі для дитячого харчування. Технологія вирощуваня. Загальні вимоги/ розробники: О. Вітанов,  В. Гончаренко,  С. Кирюхін,  В. Черненко,  О. Шабетя; ІОБ НААНУ. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 21 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 21.

Сфера застосування: цей стандарт установлює вимоги до технологічних операцій у тій послідовності, якої потрібно дотримуватися під час вирощування овочів, призначених для дитячого харчування, а також визначає методи контролювання та регламентує оцінку якості робіт.

ДСТУ ISO 972:2008 Перець стручковий червоний, цілий чи змелений (порошкоподібний), Технічні умови (ISO 972:1997, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування: С. Каленська,  Є. Качура,  Н. Новицька,  П. Черниш; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування; Технічний  комітет стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна" . - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2010-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2013. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 5

Сфера застосування: стандарт установлює необхідні вимоги до перцю червоного стручкового, цілого чи змеленого (порошкоподібного). Стандарт охоплює два основних види стручкового перцю Cpsicum annuum L. і C.  frutescens L. і  їхні підвиди C. chinense, C. pendulum. 

ДСТУ ISO 972:2008 Перець стручковий червоний, цілий чи змелений (порошкоподібний), Технічні умови (ISO 972:1997, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування: С. Каленська,  Є. Качура,  Н. Новицька,  П. Черниш; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування; Технічний  комітет стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна" . - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2010-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2013. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 5

Сфера застосування: стандарт установлює необхідні вимоги до перцю червоного стручкового, цілого чи змеленого (порошкоподібного). Стандарт охоплює два основних види стручкового перцю Cpsicum annuum L. і C.  frutescens L. і  їхні підвиди C. chinense, C. pendulum. 

ДСТУ  8084-2015 Продукти сухі овоче-молочні і фруктово-молочні із зерновими добавками для дитячого харчування. Технічні умови/ розробники:  Ю. Пилипенко,  Л. Філіпова,  І. Мазуренко,  Л Сергєєва,  Ю. Мещерякова; ДНДПКІ "Консервпромкомплекс", Технічний комітет  стандартизації "Продукти перероблення фруктів та овочів та устаткування для їх переробки". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 14 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 14.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на продукти сухі овоче-молочні і фруктово-молочні  із зерновими добавками для дитячого харчування з доданням або без додання сухої молочної суміші "Детолакт", сухого молока, олії, борошна, кукурудзяного крохмалю, вітамінів.

ДСТУ 8006:2015 Прянощі. Кардамон. Технічні умови/ розробники: В. Барштейн,  С. Бут,  М. Зеленська,  Ю. Кожанов,  О. Сабибін; Ін-т харчової біотехнології та геноміки НАНУ, ЗАТ " Укркондитер". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 29052-91); чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 7 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.7

Сфера застосування: стандарт поширюється на прянощі, зокрема кардамон - висушені зрілі плоди тропічної рослини Elletaria Cardamonum (з родини імбирних), які використовують для приготування продуктів харчування.

ДСТУ 7995:2015 Прянощі. Мускатний цвіт. Технічні умови/ розробники: В. Барштейн,  С. Бут,  М. Зеленська,  Ю. Кожанов,  О. Сабибін; ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України " спільньо  з Закритим акціонерним товариством " Укркондитер". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 29051-91); чинний від 2917-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 7 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 7.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на прянощі, зокрема мускатний цвіт - висушену насінневу оболонку зрілого насіння тропічного мускатного дерева (Myristica fragrans), які використовують для приготування продуктів харчування.

ДСТУ 8112:2015 Суміш сольова пряна. Технічні умови/ розробники В. Касьяненко,  Н. Гриненко,  Л. Лебідь;  Технічний комітет "Вироби соляної промисловості" , УкрНДІсіль. - Вид. офіц. -  Увед. вперше;  чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2019. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 10.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на суміш сольову пряну, яка являє собою суміш кухонної солі із заздалегідь підготовленою пряною добавкою одного виду і встановлює вимоги до її якості.

 

Автореферати дисертацій

 

664.8

Г 61

Головіна, Н. А. Державне регулювання ринку продукції дитячого харчування: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.03/ Н. А. Головіна; Причорноморський НДІ економіки та інновацій. - Одеса, 2018. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі обгрунтовано, що система менеджменту якості виступає як інструмент державного регулювання виробництва продуктів дитячого харчування та складова стратегії розвитку дитячого харчування. Запропоновано удосконалити методичний підхід щодо маркетингових досліджень ринку продукції дитячого харчування з урахуванням інноваційних аспектів його розвитку та розробити організаційно-економічний механізм регулювання ринку продукції дитячого харчування, який передбачає формування комплексу заходів на державному рівні.

664.8

К 18

Камбулова, Ю. В. Наукове обгрунтування технологій кондитерських виробів пониженого цукровмісту і енергетичної цінності з пінною і драглеподібною структурою : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.01/ Ю. В. Камбулова; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 37 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 29-34

В роботі обгрунтовано засади удосконалення технологій складних пінних, драглеподібних і емульсійно-пінних структур з пониженим вмістом цукрів і жиру. Удосконалено технологію желейного мармеладу з раціональним вмістом глюкозифруктози продукту шляхом оптимізації вмісту структуроутворювача (агару, k-каррагінану, H- Lпектину , фруктово-ягідного пюре, полідекстрози, кислоти, технологію білкових кремів зі зниженим цукровмістом)

664.8

К88

Кублінська, І.А. Технологія соусів з порошками із культивованих грибів: автореф. дис. ... канд.техн. наук:05.18.16/ І.А. Кублінська; КНТЕУ. - К., 2020. - 21 с.: табл. - Бібліогр.: с.16-19

В роботі науково обгрунтовано та розроблено технологію емульсійних соусів підвищеної біологічної цінності на основі порошків із некондиційної грибної сировини та концентрату сироваткових білків. Затверджено нормативну документацію на нові соуси та страви з ними.

664.95

М19

Малімон, З.В. Наукове обгрунтування мікробіологічних критеріїв імпортованої замороженої риби та її оцінка за залишковими кількостями антибактеріальних речовин: автореф. дис. ... канд. вет. наук:16.00.09/ З.В. Малімон; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2019. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-20

В роботі особливу увагу  акцентовано на мікробіологічні критерії гігієни технологічного процесу з урахуванням визначення кількості психотрофних мікроорганізмів у замороженій рибі.

664.8

М 35

Матяс, Д .С. Удосконалення технології мармеладу желейно-фруктового з пониженим цукровмістом: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ Д .С. Матяс; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-19

Дисертацію присвячено питанню удосконалення технології мармеладу желейно-фруктового з пониженим цукровмістом з використанням полісахаридів рослинного походження  і цукрів (сахарози , глюкози, фруктози) шляхом введення полідекстрози як інертного, текстурного, низькокалорійного, низькоглікемічного, об'ємного наповнювача на заміну вилученої рецептурної кількості цукру, який сприятиме тільки відновленню вмісту CP; попередження процесу кристалізації глюкози завдяки підбору ефективного антикристалізатора, вилучення штучних ароматизаторів і барвників, покращення харчової цінності шляхом формування органолептичних показників введенням плодово-ягідного пюре.

 

 

 

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Консервная промисловість