(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ КНИГ, АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №1 2021 р.

664.5

П85

Пряности, специи и приправы на вашем столе. - К.: Лотос, 2017. - 224 с.

В книге дана характеристика самых популярных в кулинарии пряностей, специй. Наводятся рецепты блюд, дана кулинарная таблица названий и применений специй, трав, пряностей.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ 8568:2015 Фрукти, овочі та продукти перероблення швидкозаморожені. Пакування, маркування, транспортування та збереження/ розробники: А. Крохмальова,  І. Мазуренко,  О. Невесела,  Н. Ракуленко,  Т. Соколова; ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - Київ: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 10 с.: табл. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на швидкозаморожені фрукти, овочі, гриби, продукти їх переробляння, напівфабрикати з використанням зернових, молочних, м'ясних, рибних компонентів (далі - продукція), які реалізують через оптову або роздрібну торговельну мережу, заклади ресторанного господарства, та безпосередньо пов'язані з обслуговуванням споживачів, або використовують для виготовлення харчових продуктів, і встановлює правила пакування, маркування, транспортування та зберігання продукції.

ДСТУ 8211:2015 Цикорій коренеплідний смажений. Технічні умови/ розробники: В. Борисюк,  Ю. Бохонко,  В. Кінах,  М. Роїк,  Л. Сабінська; Техн. комітет стандартизації " Насіння і коренеплоди цукрових буряків ", Ін-т цукрових буряків УААН. - Вид.офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-04-01. - Київ: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 5 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 5

Сфера застосування: стандарт поширюється на цикорій коренеплідний смажений та встановлює вимоги щодо показників якості.

ДСТУ 8210:2015 Цикорій коренеплідний сушений. Технічні умови/ розроб.: В. Борисюк,  Ю. Бохонко,  В. Кінах,  М. Роїк,  Л. Сабінська; Технічний комітет стандартизації "Насіння і коренеплоди цукрових буряків", Ін-т цукрових буряків. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні РСТ УССР 1855-89); чинний від 2017-04-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 4 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.4 .

Сфера застосування: стандарт поширюється на цикорій коренеплідний сушений та встановлює вимоги щодо показників якості. Призначено для користування цикорієсушильними заводами, підприємствами, які займаються заготовленням, сушінням, перероблянням і реалізацією цикорію.

ДСТУ 8190:2015 Цикорій коренеплідний. Передпосівний обробіток грунту. Показники якості та методи їх визначання/ розробники: В. Курило,  О. Ганженко,  М. Гументик,  О. Ткач,  Ю. Бохонко; Технічний комітет стандартизації " Насіння і коренеплоди цукрових буряків " (ТК 29), Ін-т цукрових буряків УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-04-01. - Київ: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 6 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 5

Сфера застосування: стандарт установлює показники якості передпосівного обробітку грунту для вирощування цикорію коренеплідного та методи їх визначення.

ДСТУ 8211:2015 Цикорій коренеплідний смажений. Технічні умови/ розробники: В. Борисюк,  Ю. Бохонко,  В. Кінах,  М. Роїк,  Л. Сабінська; Техн. комітет стандартизації " Насіння і коренеплоди цукрових буряків ", Ін-т цукрових буряків УААН. - Вид.офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-04-01. - Київ: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 5 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 5

Сфера застосування: стандарт поширюється на цикорій коренеплідний смажений та встановлює вимоги щодо показників якості.

ДСТУ 8210:2015 Цикорій коренеплідний сушений. Технічні умови/ розроб.: В. Борисюк,  Ю. Бохонко,  В. Кінах,  М. Роїк,  Л. Сабінська; Технічний комітет стандартизації "Насіння і коренеплоди цукрових буряків", Ін-т цукрових буряків. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні РСТ УССР 1855-89); чинний від 2017-04-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 4 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.4 . - 59.00 грн

Сфера застосування: стандарт поширюється на цикорій коренеплідний сушений та встановлює вимоги щодо показників якості. Призначено для користування цокорієсушильними заводами, підприємствами, які займаються заготовленням, сушінням, перероблянням і реалізацією цикорію.

ДСТУ 8212:2015 Цикорій розчинний. Технічні умови/ розробники: М. Роїк,  В. Борисюк,  Ю. Бохонко,  В. Кінах,  Л. Сабінська; Технічний комітет стандартизації " Насіння і коренеплоди цукрових буряків ", Ін-т цукрових буряків УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-04-01. - Київ: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 6 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 6

Сфера застосування: стандарт поширюється на цикорій розчинний та регламентує показники якості й технічні умови його виробництва. Стандарт призначено для користування підприємствами, організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності, які займаються виготовленням, заготовлянням і реалізацією цикорію розчинного.

ДСТУ ISO 7920:2009 Черешня та вишня. Настанови щодо зберігання та транспортування в умовах охолодження (ISO 7920:1984, IDT)/ пер. з англ. і наук-техн. редагування: П. Кондратенко,  І. Левчук,  Л. Шевчук; Ін-т садівництва УААН. - Вид. офіц. - Взамен Увед. вперше; Введ. с чинний від 2011-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 3 с. - (Національний стандарт України)

Cфера застосування: стандарт є тотожний переклад ISO 7920:1984. Технічний комітет відповідальний за цей стандарт,- ТК 23 " Продукція садів, виноградників і виноробна продукція ".

 

Автореферати дисертацій

 

664.8

П34

Писарєв, М.Г. Удосконалення технологій переробки сучасних сортів картоплі з отриманням нових напівфабрикатів та консервованих продуктів: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.13/ М.Г. Писарєв; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 21 с.: іл. - Біибліогр.: с.17-21

Дисертацію присвячено використанню нових сортів картоплі у виробництві сушених, охолоджених та заморожених напівфабрикатів. Розроблено інноваційні способи сушіння картоплі із застосуванням комбінованих методів енергопідведення. Запропоновано способи зниження вмісту крохмалю в картоплі для виробництва дієтичних напівфабрикатів.

664.8

П 77

Прісс, О. П. Наукові основи зберігання плодових овочів з використанням обробки біологічно активними речовинами: автореф. дис. ... д-ра тен.наук: 05.18.13/ О. П. Прісс; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 43 с.: рис. - Бібліогр.: с.34-40

В роботі обгрунтовано науково-теоретичні положення формування антиоксидантного статусу овочів з використанням композицій екзогенних  біологічно активних речовин антиоксидантної дії у поєднанні з післязбиральною тепловою обробкою для максимальної збереженості фітонутрієнтів та товарної якості овочів під час подовжених термінів зберігання в охолодженому стані.

664.8

С59

Соколова, Є.Б. Формування товарознавчих властивостей замороженого напівфабрикату для смузі на основі плодово-ягідної сировини: автореф. дмс. ... канд. техн. наук:05.18.15/ Є.Б. Соколова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2019. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.14-17

В роботі на основі експериментальних досліджень визначено інноваційний задум щодо вимог якості, безпечності та технологічних операцій у виробництві нової продукції. Досліджено процес заморожування, визначено діапазони вимороженої вологи в напівфабрикаті як чинника, що впливає на якість напівфабрикату для смузі.

664.8

С 79

Степанова, Т. М. Технологія желе плодово-ягідного на основі напівфабрикатів желюючих: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ Т. М. Степанова; ХДУХТ. - Харків: ХДУХТ, 2017. - 17 с.: рис. - Бібліогр.: с.13-15

В роботі обгрунтований спосіб одержання структурованих систем методом іонотропного гелеутворення з використанням низькоетерифікованого амідованого пектину та порошку яєчної шкаралупи як іонів кальцію. На основі результатів досліджень установлено закономірності формування структури, обгрунтовано рецептурний склад та технологічні параметри одержання напівфабрикатів желюючих для солодких страв та желе плодово-ягідного на їх основі.

664.8

Ш 71

Шматченко, Н. В. Удосконалення технології мармеладу желейно-фруктового з використанням плодово-овочевих кріодобавок: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ Н. В. Шматченко; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2018. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-18

Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню використання плодово-овочевих кріодобавок (кріопасти з айви, яблук, моркви, гарбуза, винограду та кріопорошки з шипшини, обліпихи та винограду) у технології мармеладу желейно-фруктового для підвищення його харчової цінності та розширення асортименту. Показано, що нові види мармеладу мають значні антиоксидантні властивості протягом гарантованого терміну зберігання.

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Консервная промисловість