(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень ДСТУ і авторефератів дисертацій №2 2020 р.

Державні стандарти

 

ДСТУ 8078: 2015 Продукти молочні сухі для дитячого харчування. Суміші сухі кисломолочні. Технічні умови/ розробники: Т. Бурикіна,  М.Кучінка,  О.Ольшевська,  К. Рахно,  Н.Родіна; Ін-т харчової хімії та технології НАН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 15 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.13

Сфера застосування: стандарт поширюється на кисломолочні сухі суміші, збагачені чистими культурами ацидофільних паличок (Lfctobacilus acidophilus) або біфітобактеріями (Bifidobacterium), що їх виробляють із знежиреного коров'ячого молока та вершків з додаванням олії, вітамінів, мінеральних речовин тощо. Суміші призначено для штучного і змішаного харчування дітей з восьми місяців.

ДСТУ 8590: 2015 Продукти молочні сухі, адаптовані для дітей віком від чотирьох місяців до одного року. Технічні умови/ розробники: Т. Бурикіна,  М.Кучінка,  О.Ольшевська,  К.Рахно,  Н.Родіна; Ін-т харчової хімії та технології НАН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: УкрНДНЦ, 2018. - 14 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.13-14

Сфера застосування: стандарт поширюється на адаптовані сухі молочні суміші, що їх виготовляють із незбираного коров'ячого молока або знежиреного коров'ячого молока та вершків із додаванням борошна, олії, цукру, вітамінів (або без них), мінеральних речовин тощо. Суміші призначено для змішаного та штучного годування дітей віком від чотирьох місяців до одного року.

ДСТУ  EN 1140: 2009 Соки фруктові та овочеві. Ферментативне визначення вмісту D-глюкози та D-фруктози методом NADPH-спектрометрії (EN 1140: 1994, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування: Д. Бабіна,  І. Мазуренко,  Т. Морозова,  О. Невесела,  І. Пилипенко; Технічний комітет "Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки ", ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. -  Увед. вперше; чинний від 2011-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 7 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.6

Сфера застосування: стандарт установлює ферментативний метод визначення вмісту D-глюкози і D-фруктози у фруктових і овочевих соках та інших аналогічних продуктах.

 

Автореферати дисертацій

 

639

Г 31

Геліх, А. О.   Технології напівфабрикату з молюска прісноводного та кулінарної продукції з його використанням: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ А. О. Геліх; ХДУХТ. - Харків, 2019. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с.14-17

В роботі досліджено фізико-хімічні, структурно-механічні, органолептичні та мікробіологічні показники м'якого тіла прісноводних молюсків. Досліджено їх харчову та біологічну цінність, мікробіологічні показники та показники безпечності, встановлено умови і терміни зберігання. 

664.8

Г 61

Головіна, Н.А. Державне регулювання ринку продукції дитячого харчування: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.03/ Н.А.Головіна; Причорноморський НДІ економіки та інновацій. - Одеса, 2018. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі обгрунтовано, що система менеджменту якості виступає як інструмент державного регулювання виробництва продуктів дитячого харчування та складова стратегії розвитку дитячого харчування. Запропоновано удосконалити методичний підхід щодо маркетингових досліджень ринку продукції дитячого харчування з урахуванням інноваційних аспектів його розвитку та розробити організаційно-економічний механізм регулювання ринку продукції дитячого харчування, який передбачає формування комплексу заходів на державному рівні.

664.9

Д 27

Дейниченко, Л.Г. Технологія молочно-білкових концентратів зі сколотин з використанням плодово-ягідних коагулянтів: автореф.  дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ Л.Г.Дейниченко; КНТЕУ. - К.: КНТЕУ, 2018. - 25 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-21

В роботі науково обгрунтовано та розроблено технології молочно-білкових концентратів зі сколотин (МБКС  ПЯК) з використанням плодово-ягідних коагулянтів. Науково доведено доцільність сумісного використання білково-вуглеводної та плодово-ягідної сировини в технологіях харчової продукції. Обгрунтовано та розроблено спосіб обробки ягідної сировини та умови отримання пюре журавлини та калини як коагулянтів білків сколотин та структуроутворювачі в складі  МБКС  ПЯК.

664.8

З -26

Заморська, І.Л. Теоретичне обгрунтування і розроблення технологій зберігання та консервування ягід суниці садової: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.13/ І. Л. Заморська; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 41 с.: іл. - Бібліогр.: с.32-38

В роботі встановлено комплекс об'єктивних показників споживної стиглості ягід суниці різних помологічних сортів. Науково обгрунтовано строки збирання врожаю на основі досліджень впливу абіотичних факторів. Оптимізовано рецептури заморожених пюреподібних сумішей на основі або з додаванням пюре суничного.

664.8

К 18

Камбулова, Ю.В. Наукове обгрунтування технологій кондитерських виробів пониженого цукровмісту і енергетичної цінності з пінною і драглеподібною структурою : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.01/ Ю. В. Камбулова; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 37 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 29-34

В роботі обгрунтовано засади удосконалення технологій складних пінних, драглеподібних і емульсійно-пінних структур з пониженим вмістом цукрів і жиру.

664.8

К 56

Коваленко, О.А. Удосконалення технології картопляних чіпсів, збагачених поліненасиченими жирними кислотами: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ О. А. Коваленко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.17-18

Дисертація присвячена удосконаленню технології картопляних чіпсів шляхом застосування сучасних методів підготовки сировини, які дозволяють отримати готовий продукт з меншою масовою часткою фритюрного жиру та збагаченню чіпсів поліненасиченими жирними кислотами. Проаналізовано якість і безпечність чіпсів за розробленою технологією порівняно з традиційною, встановлено термін зберігання розробленого продукту.

664.8

Л  97

Лявинець, Г.М. Розроблення технології соусів емульсійного типу підвищеної харчової цінності: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ Г.М. Лявинець; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-19

В дисертації обгрунтовано використання порошків та пряноароматичної та каротиновмісної сировини і фітоолійного каротиновмісного напівфабрикату з їх використанням. Обгрунтовані раціональні кількості основних рецептурних компонентів і технологічні параметри виробництва соусів емульсійного типу на основі фітодійного каротиновмісного напівфабрикату.

664.8

М 35

Матяс, Д.С. Удосконалення технології мармеладу желейно-фруктового з пониженим цукровмістом: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ Д .С. Матяс; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-19

Дисертацію присвячено питанню удосконалення технології мармеладу желейно-фруктового з пониженим цукровмістом з використанням полісахаридів рослинного походження  і цукрів (сахарози , глюкози, фруктози).

664.9

М 50

Менчинська, А.А. Удосконалення технології рибних паст підвищеної біологічної цінності: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ А. А. Менчинська; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2018. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-20

В роботі теоретично обгрунтовано й експериментально визначено способи та параметри попередньої підготовки ікри прісноводних риб, що забезпечують її якість і безпечність у процесі виготовлення та зберігання готової продукції. Обгрунтовано доцільність використання ікри та м'яса товстолобика, ікри коропа, мойви та інгредієнтів рослинного походження для створення полікомпонентних рибних паст підвищеної біологічної цінності.

664.8

П 76

Применко, В.Г. Технології добавок дієтичних селен-білкових та соусів з їх використанням: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ В. Г. Применко; ХДУХТ. - Харків, 2019. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-19

Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню технологій добавок дієтичних селен-білкових (ДДСБ) та соусів з їх використанням. Розроблено технології соусів (майонезу, кетчупу та гірчиці ) із використанням ДДСБ "Неоселен". Досліджено органолептичні, фізико-хімічні показники якості та безпечності розробленої продукції, форми зв'язку та структури системної води, що утримується харчовими системами соусів в оздоровчому та лікувально-профілактичному харчуванні, визначено рекомендовані норми їх вживання. 

664.8

П 77

Прісс, О.П.    Наукові основи зберігання плодових овочів з використанням обробки біологічно активними речовинами: автореф. дис. ... д-ра тен.наук: 05.18.13/ О. П. Прісс; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 43 с.: рис. - Бібліогр.: с.34-40

В роботі обгрунтовано науково-теоретичні положення формування антиоксидантного статусу овочів з використанням композицій екзогенних  біологічно активних речовин антиоксидантної дії у поєднанні з післязбиральною тепловою обробкою для максимальної збереженості фітонутрієнтів та товарної якості овочів під час подовжених термінів зберігання в охолодженому стані.

664.8

С 32

Сердюк, М.Є. Наукові засади холодильного зберігання плодів з використанням обробки антиоксидантними речовинами: автореф. дис. ...  д-ра техн. наук: 05.18.13/ М. Є. Сердюк; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2018. - 43 с.: іл. - Бібліогр.: с.33-40

Дисертація присвячена розробці наукових засад холодильного зберігання зерняткових та кісточкових плодів з використанням обробки антиоксидантними речовинами. Розроблено комбінований спосіб попереднього охолодження, який передбачає на першій стадії охолодження плодів у робочих розчинах антиоксидантних композицій, на другій - доохолодження у камерах з інтенсивним рухом повітря.

664.8

С 79

Степанова, Т.М. Технологія желе плодово-ягідного на основі напівфабрикатів желюючих: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ Т. М. Степанова; ХДУХТ. - Харків: ХДУХТ, 2017. - 17 с.: рис. - Бібліогр.: с.13-15

В роботі обгрунтований спосіб одержання структурованих систем методом іонотропного гелеутворення з використанням низькоетерифікованого амідованого пектину та порошку яєчної шкаралупи як іонів кальцію. На основі результатів досліджень установлено закономірності формування структури, обгрунтовано рецептурний склад та технологічні параметри одержання напівфабрикатів желюючих для солодких страв та желе плодово-ягідного на їх основі.

664.9

Ф 32

Федорова, Д.В. Ресурсозберігаючі технології риборослинних напівфабрикатів для харчової продукції: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.16/ Д. В. Федорова; КНТЕУ. - К.: КНТЕУ, 2018. - 43 с.: іл. - Бібліогр.: с.33-39

В роботі показано доцільність використання висівок пшеничних у риборослинних напівфабрикатах на основі бланшованої риби (тушка), висівок пшеничних та знежиреної молочної сироватки - у напівфабрикатах з гідролізованих рибних голів для зниження інтенсивності рибного запаху. Науково обгрунтовано параметри і режими підготовки риборослинних фаршів до сушіння. Комплексом показників підтверджено повну безпечність розроблених напівфабрикатів, обгрунтовано режими та терміни зберігання, розроблено ієрархічні структури показників якості та здійснено їх комплексну оцінку.

664.8

Ш 71

Шматченко, Н.В. Удосконалення технології мармеладу желейно-фруктового з використанням плодово-овочевих кріодобавок: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ Н. В. Шматченко; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2018. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-18

Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню використання плодово-овочевих кріодобавок (кріопасти з айви, яблук, моркви, гарбуза, винограду та кріопорошки з шипшини, обліпихи та винограду) у технології мармеладу желейно-фруктового для підвищення його харчової цінності та розширення асортименту. Показано, що нові види мармеладу мають значні антиоксидантні властивості протягом гарантованого терміну зберігання.

664.8

Б 91

Бурлака, Т.В. Інтенсифікація процесу сушіння культивованих грибів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ Т. В. Бурлака; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-20

В дисертації проведено порівняльний аналіз енергетичних показників конвективно-терморадіаційного, конвективного та терморадіаційного способів сушіння  культивованих грибів за різними параметрами. Представлено результати дослідження сорбційних властивостей культивованих грибів висушених різними способами при різних температурних діапазонах, а також визначено. 

664.8

П 76

Применко, В.Г.  Технологія добавок дієтичних селен-білкових та соусів з їх використанням: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ В. Г. Применко; ХДУХТ. - Харків, 2019. - 22 с.: рис. - Бібліогр.: с.15-19

В роботі розроблено технології соусів (майонезу, кетчупу, гірчиці) із використанням добавок дієтичних селен-білкових та соусів з їх використанням. Досліджено органолептичні , фізико-хімічні показники якості та безпечності розробленої продукції, форми зв'язку та структури системної води, що утримується харчовими системами соусів. Розроблено практичні рекомендації щодо застосування соусів "Селенових" в оздоровчому та лікувально-профілактичному харчуванні, визначено рекомендації норми їх вживання.

Добавил: CNTB, 31.01.2020, в категорию Консервная промисловість