(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №2 2019 р.

664.8

М 13

Мазуренко, І.К. Наукові основи технологій консервованих продуктів для дитячого харчування лікувально-профілактичного призначення: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.13/ І.К. Мазуренко; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2014. - 37 с.: іл. - Бібліогр.: с. 30-33

В роботі розроблено асортимент консервованих продуктів для дітей, хворих на цукровий діабет, дисбактеріоз, порушення обміну речовин, захворювання печінки та жовчних шляхів. На запропонований асортимент консервованих продуктів розроблена нормативно-технологічна документація, яка погоджена з МОЗ України і затверджена у встановленому порядку. 

664.8

С 73

Сподар, К.В. Удосконалення товарознавчої оцінки свіжих томатоовочів та формування споживних властивостей продуктів їх переробки: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ К.В. Сподар; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2013. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 15-17

В роботі проаналізовано сучасні методи оцінки якості продовольчих товарів рослинного походження та виявлено їх недоліки. Розроблено та науково обгрунтовано прийоми та параметри нового способу підготовки проб томатоовочів до товарознавчого аналізу, основними особливостями якого є отримання плазми, що характеризується фазовою зворотністю відносно операцій заморожування-розморожування.

664.8

А 19

Аветісян, К.В. Удосконалення технології двошарового желейного мармеладу  з використанням крохмальних сиропів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ К.В. Аветісян; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2015. - 23 с. - Бібліогр.: с. 17-19

В роботі на основі аналізу вуглеводного профілю, технологічних властивостей крохмальних сиропів та рецептур желейних виробів на агарі та на пектині, науково обгрунтовано їхній вибір для використання при приготуванні мармеладу. Інвестиційна  привабливість підтверджена розширенням сировинної бази для виробництва желейного мармеладу, покращенням якості виробленої продукції при зберіганні, а також соціальним значенням - розширенням асортименту пастило-мармеладних виробів дієтичного призначення, з підвищеним в

664.8

О-40

Одарченко, Д.М. Розвиток методології та методів оцінки якості та автентичності сировини в технологіях заморожених напівфабрикатів та харчових продуктів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.13/ Д.М. Одарченко; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2015. - 38 с.: рис., табл.. - Бібліогр.: с. 26-34

В роботі виявлено, що заморожені оборотні напівфабрикати, які мають виражений технологічний ефект (яскраво виражені смако-ароматичні, колірні характеристики, структуроутворення) можна отримати циклічним заморожуванням-центрифугуванням сировини тваринного або рослинного походження та використовувати для виробництва заморожених напівфабрикатів та харчових продуктів. Подальшого розвитку набули теоретичні та практичні знання про зміни електрофізичних, оптичних, кріоскопічних та термодинамічних властивостей в м'ясі, рибі, овочах, ягодах та грибах.

664.8

П 36

Пічкур, В.Я. Використання екструзійних видів крохмалю для інтенсифікації приготування харчоконцентратів обідніх страв: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ В.Я. Пічкур; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.17-20

Дисертація присвячена науковому обгрунтуванню та розробленню харчових концентратів перших та солодких обідніх страв швидкого приготування на основі екструдатів крохмалю різного походження. Удосконалено технологію супів, киселю та фруктових напоїв швидкого приготування за рахунок використання екструдованих картопляного та тапіокового видів крохмалю.

664.8

Л 37

Левицька, С.О. Прогнозування якості швидкозамороженої капусти броколі: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ С.О. Левицька; КНТЕУ. - К., 2018. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.17-20

Дисертація присвячена прогнозуванню якості швидкозамороженої капусти броколі. Установлено сортові відмінності хімічного складу капусти броколі районованих в Україні сортів, придатних до вирощування в зонах Лісостепу, Степу і Полісся. Досліджено тенденції змін їх споживних властивостей при зберіганні. Науково доведено, що найвагомішими факторами впливу на якість  швидкозамороженої капусти броколі є вміст аскорбінової кислоти, хлорофілу та ізотіоціанатів, які покладено в основу розробленої моделі якості.

 

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Консервная промисловість