(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №1 2019 р.

664.8

О-40

Одарченко, А.М. Розвиток наукових основ формування якості харчових продуктів при консервуванні холодом: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.13/ А.М. Одарченко; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2014. - 36 с.: іл. - Бібліогр.: с.27-33

 Дисертація присвячена  питанням формування та покращення якості замороженої сировини та харчових продуктів шляхом обгрунтування раціональних режимів термічної зворотності технологічних процесів заморожування, холодильного зберігання та розморожування. Визначено режими ступінчатого нагрівання й температуру зразків, що практично збігається з температурою під час їх заморожування, тобто здійснено термічну зворотність процесу заморожування-розморожування з нульовою площею гістерезису кінетики температур.

664.8

Ж 85

Жукевич, О.М. Споживні властивості соусів та паст на сметанній основі: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ о.М. Жукевич; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. - К., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

В роботі досліджено і удосконалено реологічні властивості харчових емульсійних систем, стійких до синерезису, з високим структурно-механічними характеристиками та одночасним збільшенням кількості зв'язаної води в цих системах, що забезпечуються компонентами натуральної сировини: пектиновими речовинами, клітковиною і крохмалем хріну та гірчичного порошку, кислотами водорості, а також білковими речовинами та лецитином сметани і яєць.

 

664.8

К 89

Кузнецова, К.Д. Розробка технології хлорофілвмісних консервованих продуктів з листових овочів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.13/ К.Д. Кузнецова; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2014. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.14-16

В роботі визначені чинники, що впливають на феофітінізацію пігментного комплексу зелених листових овочів. Встановлено параметри технологічної обробки, які запобігають видозміни хлорофілу і забезпечують його максимальне збереження  в готовому продуктів та стабілізацію органолептичних показників продукту. Досліджено вплив параметрів промислової стерилізації консервів з різними показниками активної кислотності на константи деструкції хлорофілів.

664.8

М 69

Михайлова, С.В. Використання мікрохвильової вакуумної обробки в процесах виробництва овочевих концентратів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ С.В. Михайлова; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Б.м.: Х., 2014. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-19

В роботі розроблено принципову схему системного взаємозв'язку визначальних чинників під час НВЧ-нагрівання. Удосконалено методики визначення напруженості електромагнітного поля, а також потужності внутрішніх джерел теплоти. . Розроблено установку для концентрування (сушіння) харчових систем із використанням НВЧ-нагрівання та вакуумування й запроваджено принципові схеми виробництва пасто-та порошкоподібної харчової продукції з пряних овочів, що передбачають використання мікрохвильової вакуумної обробки з перемішуванням.

664.8

Д 79

Дубініна, А.А. Наукове обгрунтування формування споживних властивостей фортифікованих паст із фруктів та овочів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.15/ А.А. Дубініна; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Х., 2014. - 42 с.: іл. - Бібліогр.: с. 30-39

В роботі установлено механізм дії антиоксидантного комплексу листя вишні та чорної смородини на каротиноїдний комплекс овочів. Розроблено способи стабілізації кольору овочів. Розроблено номенклатуру споживних властивостей і показників якості фортифікованих паст із фруктів і овочів. Науково обгрунтовано склад полімерної плівки на основі хітозану і відвару деревію.

664.8

К 72

Костецька, К.В. Хіміко-технологічна оцінка сировини при зберіганні та виготовленні овочевих консервів: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.15/ К.в. Костецька; М-во аграр. політики та продовольства України, Уманський нац. ун-т садівництва. - Умань, 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-19

В роботі досліджено пряносмакові рослини, лікарські рослини за основними господарсько-цінними, фіто-хімічними ознаками та оцінено їх придатність для виробництва овочевих консервів. Встановлено товарні і якісні показники, фізичні та хімічні зміни в плодах під час зберігання в сховищі без охолодження та в холодильнику.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Консервная промисловість