(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

664.8

П78

            Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини. Всеукр. наук.-практ. конф., 3-4 листопада 2011 р., м. Харків: тези, доп./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ХДУХТ. - Харків: ХДУХТ., 2011. - 107 с.: іл

Категорія: Консервная промисловість | Додав: CNTB, 20.12.2016

664.8

Т50

            Товарознавство продовольчих товарів. Розд. "Харчові концентрати": індивід. навч.- дослід. завдання для самост. роботи/ уклад.: І.В. Сирохман,  В.Т. Лебеденець,  О.І. Гирка; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів: Вид-во Львівської комерц. академії, 2013. - 129 с.: ил

Категорія: Консервная промисловість | Додав: CNTB, 20.12.2016