(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Балабай, К. С. Технологія заморожених та порошкоподібних дрібнодисперсних добавок і оздоровчих продуктів із інуліновмісної сировини з використанням кріодеструкції та механоактивації: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.13/ К. С. Балабай; ХДУХТ. - Харків, 2018. - 22 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 16-19...

Категорія: Консервная промисловість | Додав: CNTB, 04.09.2020

ДСТУ 8078: 2015 Продукти молочні сухі для дитячого харчування. Суміші сухі кисломолочні. Технічні умови/ розробники: Т. Бурикіна,  М.Кучінка,  О.Ольшевська,  К. Рахно,  Н.Родіна; Ін-т харчової хімії та технології НАН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 15 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.13...

Категорія: Консервная промисловість | Додав: CNTB, 31.01.2020

ДСТУ 8114: 2015 Консерви овоче-фруктові та овоче- м'ясні для спеціального дієтичного використання в дитячому харчуванні. Технічні умови/ розробники: Н.Гайдар,  М.Гуліч,  І.Мазуренко,  Ю.Пилипенко,  Л.Сергєєва; ДНДПКІ "Консервпромкомплекс", Ін-т гігієни та медичної екології. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 28 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.26-27...

Категорія: Консервная промисловість | Додав: CNTB, 31.01.2020

ДСТУ 8640:2016 Соки-напівфабрикати фруктові натуральні асептичного консервування. Технічні умови/ С. Галкіна, А. Крохальова, І. Мазуренко и др; ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 13 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.12-13...

Категорія: Консервная промисловість | Додав: CNTB, 22.09.2019

ДСТУ 8404:2015 Концентрати харчові. Методи визначання якості паковання, маси нетто, об'ємної маси, масової частки окремих компонентів, розміру окремих видів продукту та крупності помелу/ В. Войцехівський, Ю. Кожанов, Л. Мацейко; Нац. аграр. ун-т, ЗАТ " Укркондитер". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 15113.1-77); чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2017. - 8 с.. - (Національний стандарт України)...

Категорія: Консервная промисловість | Додав: CNTB, 22.09.2019

ДСТУ 3751:2015 Консерви. Овочі різані в томатному соусі. Загальні технічні умови/ О. Іваненко, А. Крохальова, І. Мазуренко и др; ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 3751-98 (ГОСТ 18611-98); чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 13 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.13...

Категорія: Консервная промисловість | Додав: CNTB, 22.09.2019

ДСТУ 8637:2016 Екстракти фруктові та ягідні. Технічні умови/ ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 10 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.10...

Категорія: Консервная промисловість | Додав: CNTB, 22.09.2019

664.8

М 13

Мазуренко, І.К. Наукові основи технологій консервованих продуктів для дитячого харчування лікувально-профілактичного призначення: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.13/ І.К. Мазуренко; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2014. - 37 с.: іл. - Бібліогр.: с. 30-33

В роботі розроблено асортимент консервованих продуктів для дітей, хворих на цукровий діабет, дисбактеріоз, порушення обміну речовин, захворювання печінки та жовчних шляхів. На запропонований асортимент консервованих продуктів розроблена нормативно-технологічна документація, яка погоджена з МОЗ України і затверджена у встановленому порядку. 

Категорія: Консервная промисловість | Додав: CNTB, 17.02.2019

664.8

О-40

Одарченко, А.М. Розвиток наукових основ формування якості харчових продуктів при консервуванні холодом: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.13/ А.М. Одарченко; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2014. - 36 с.: іл. - Бібліогр.: с.27-33

 Дисертація присвячена  питанням формування та покращення якості замороженої сировини та харчових продуктів шляхом обгрунтування раціональних режимів термічної зворотності технологічних процесів заморожування, холодильного зберігання та розморожування. Визначено режими ступінчатого нагрівання й температуру зразків, що практично збігається з температурою під час їх заморожування, тобто здійснено термічну зворотність процесу заморожування-розморожування з нульовою площею гістерезису кінетики температур...

Категорія: Консервная промисловість | Додав: CNTB, 17.02.2019

ДСТУ 4953:2008

            Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Метод визначання вмісту крохмалю/ Л. Зубарева, Т. Лавренко, І. Мазуренко та ін. др; ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.8

Категорія: Консервная промисловість | Додав: CNTB, 06.09.2018