(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

ДСТУ ISO 6770:2009 Чай швидкорозчинний. Методи визначення об'ємної маси сипкого та спресованого порошку (ISO 6770:1982, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування: В. Єжов,  Г.Захаренко,  Н. Бакова,  А. Палій,  Г. Корнільєв; Нікітський ботанічний сад. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2012-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2014. - 7 с.: іл. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт встановлює методи визначення об'ємної маси швидкорозчинного чаю як: об'ємна маса сипкого порошку (розд. 1) та об'ємна маса спресованого порошку (розд. 2).

Категорія: Кондитерська промисловість | Додав: CNTB, 04.09.2020

664.1

Б 76

Божок, О.С. Удосконалення технології жувальної карамелі спеціального призначення: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ О.С. Божок; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17-19...

Категорія: Кондитерська промисловість | Додав: CNTB, 31.01.2020

ДСТУ  ГОСТ 6441-2003 Вироби кондитерські пастильні. Загальні технічні умови  (ГОСТ 6441-96, IDT) . - Вид. офіц. - Введ. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6441-77); чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 13 с. - (Національний стандарт України)...

                            

Категорія: Кондитерська промисловість | Додав: CNTB, 22.09.2019

663.9

О-57

Омельченко, С.Б.   Технологія напівфабрикату збивного з використанням какао-масла: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ С.Б. Омельченко; М-во освіти і науки України , Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - К., 2016. - 21 с. - Бібліогр.: с.  15-18

У дисертації науково обгрунтовано та розроблено технологію напівфабрикату збивного з використанням какао-масла. Обгрунтовано використання сухого знежиреного молока, поверхнево-активних речовин, какао-масла та смакових компонентів в технології напівфабрикату збивного.

64

Категорія: Кондитерська промисловість | Додав: CNTB, 17.02.2019

ДСТУ 7521:2014

            Напіфабрикат кондитерський. Сухі суміші для "гарячого шоколаду ". Загальні технічні умови / О. Бобровник, С. Бут, Ю. Кожанов; Технічний комітет зі стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна", Укркондитер (ЗАТ "Укркондитер"). - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2015-02-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 11 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11

Категорія: Кондитерська промисловість | Додав: CNTB, 06.09.2018

ДСТУ  ISO 2291:2007

            Какао-боби. Визначення вмісту вологи. Стандартний метод (ISO 2291:1980, IDT) / пер. з англ. та науково-технічне редагування Ю. Кожанов,  С. Бут,  О. Бобровник; Технічний  комітет стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна" ЗАТ  "Укркондитер". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 3 с. - (Національний стандарт України)

Категорія: Кондитерська промисловість | Додав: CNTB, 06.09.2018

ДСТУ  ГОСТ 6441-2003

            Вироби кондитерські пастильні. Загальні технічні умови (ГОСТ 6441-96, IDT)/ УНДІ стандартизації, сертифікації та інформатики. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6441-77); чинний від 2003-07-01. - Минск: Межгосударственный совет  по стандартизации, метрологии и сертификации, 2003. - 13 с

Категорія: Кондитерська промисловість | Додав: CNTB, 06.09.2018

664.1

Д72

Драгилев , А.И.

            Оборудование для производства сахарных кондитерских изделий: учеб. для нач. проф. образования/ А.И. Драгилев , Я.М. Сезанаев; М-во образования РФ, Ин-т развития проф. образования. - М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000. - 271 с.: рис. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 269.

             Рассмотрено основное технологическое оборудование для производства сахарных кондитерских изделий, а также упаковочное оборудование, применяемое на кондитерских фабриках. Приведены описания устройств, машин и аппаратов, принципы их работы, эксплуатации и правила техники безопасности при их обслуживании.

 

664.1

Д72

Драгилев , А.И.

            Технология кондитерских изделий: [учебник для сред. проф. образования]/ А.И. Драгилев , И.С. Лурье. - М.: ДеЛи принт, 2001. - 484 с.: рис., табл. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования)

Аннотация: В книге приведены характеристики сырья и вспомогательных материалов. Описано производство кондитерских изделий и требования к их качеству. Даны примеры расчета рецептур и учета сырья

Категорія: Кондитерська промисловість | Додав: CNTB, 13.02.2017

664.1

С23

            Сборник основных рецептур сахаристых кондитерских изделий/ сост. Н.С. Павлова. - Санкт-Петербург: ГИОРД, 2000. - 232 с: табл. - Библиогр.: с. 230. - ISBN 5-901065-22-0

Аннотация: В книге содержатся унифицированные рецептуры на производство наиболее популярных сахаристых кондитерских изделий: карамель, конфеты, ирис, шоколад, драже, халву, пастильно-мармеладные изделия и восточные сладости. Кроме того, в сборнике дано краткое описание технологии производства, подготовки сырья, полуфабрикатов, а также приведены примеры расчета рецептур и норм потерь сухих веществ, взаимозаменяемость сырья. В приложении указаны методы технохимического контроля производства, условия и сроки хранения кондитерских изделий.

Категорія: Кондитерська промисловість | Додав: CNTB, 13.02.2017

664.1

Д72

Драгилев , А.И.

            Оборудование для производства сахарных кондитерских изделий: учеб. для нач. проф. образования/ А.И. Драгилев , Я.М. Сезанаев; М-во образования РФ, Ин-т развития проф. образования. - М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000. - 271 с.: рис. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 269.

Категорія: Кондитерська промисловість | Додав: CNTB, 06.02.2017
1-10 11-13