(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень літератури, ДСТУ та авторефератів дисертацій №4 2020 р.

664.6

З-98

Зюбровський, А. В. Народні традиції випікання хліба в українців наприкінці XIX-на початку XXI століття (за матеріалами Південно-Західного історико-етнографічного регіону) : моногр./ А. В. Зюбровський; НАНУ, Ін-т народознавства. - К.: Наукова думка, 2018. - 192 с. - Покажч. геогр. назв: с. 188-190. - ISBN 978-966-00-1646-0

У монографії на основі аналізу значного масиву польових, архівних та літературних джерел здійснено комплексне наукове дослідження народних традицій повсякденного хлібопечення українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону на загальноукраїнському  та загальнослов'янському тлі.

664.6

Р 27

Рачок, В. В. Наукові та технічні аспекти ефективного замішування дріжджового тіста в тістомісильних машинах безперервної дії: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ В. В. Рачок; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.15-19

В роботі досліджено процес замішування дріжджового тіста в тістомісильній машині безперервної дії з використанням шнекових, кулачкових та пальцевих робочих органів, проведений порівняльний аналіз. Проведено імітаційне параметричне моделювання процесу замішування дріжджового тіста кулачковими робочими органами, досліджено вплив зміни відстані між кулачками та частотою обертання робочого органу.

664.6

Х 17

Халікова, Е. Ф. Забезпечення тривалості зберігання хлібобулочних виробів з пшеничного борошна застосуванням комплексних поліпшувачів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ Е. Ф. Халікова; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.17-19

Дисертація присвячена удосконаленню технології хлібобулочних виробів з пшеничного борошна з метою подовження тривалості їх зберігання застосуванням комплексних хлібопекарських поліпшувачів. Предметом дослідження стали пивний, квасолевий, картопляний порошки як складові комплексних хлібопекарських поліпшувачів. За допомогою використання системи контролю НАССР  встановлено критичні точки контролю, що значно спрощує контроль у виробництві комплексних хлібопекарських поліпшувачів.

664.6

Ш 37

Шевченко, А. О. Удосконалення технології діабетичних хлібобулочних виробів, збагачених функціональними інгредієнтами: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ А. О. Шевченко; ХДУХТ. - Харків, 2018. - 20 с.: табл., рис. - Бібліогр.: с.15-18

Робота присвячена удосконаленню технології хлібобулочних виробів діабетичного призначення з метою збагачення їх фізіологічно-функціональними інгредієнтами та розширення асортименту виробів для діабетичного харчування. Досліджено хімічний склад та встановлено вплив джерел повноцінного білка (казеїн), харчових волокон (порошок топінамбуру, клітковина висівок гречки)) і мінеральних речовин (цитрати кальцію, магнію, цинку та заліза) на технологічний процес виготовлення та якість готових виробів з фруктозою.

ДСТУ EN 12042:2016, (EN 12042:2014, IDT)     Устатковання для харчової промисловості. Дозатори тіста автоматичні. Вимоги щодо безпеки та гігієни: пер. з англ/ Технічний комітет стандартизації "Механічні приводи". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 12012042:2016 (EN 12042:2014, IDT);  чинний від 2018-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2019. - 31 с.: рис. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.30

Сфера застосування: стандарт застосовують під час проектування й виготовлення автономних автоматичних дозаторів тіста, що мають завантажувальний, випускний патрубок і систему дозування. Автоматичні дозатори використовують на харчових підприємствах і в цехах (виготовлення випічки, в пекарнях, кондитерських тощо) для дозування тіста або кондитерського виробу на порції, щоб отримати необхідну вагу частини тіста. Ці машини можна завантажувати вручну чи автоматично. 

ДСТУ EN  12041:2016        Устатковання для харчової промисловості. Машини тістоформувальні. Вимоги щодо безпеки та гігієни: пер. з англ./ Технічний комітет стандартизації "Механічні приводи". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 12041:2016 (EN 12041:2014, IDT), прийнятого методом підтвердження; чинний від 2018-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2019. - 35 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.34

Сфера застосування: стандарт охоплює всі значні небезпеки, небезпечні ситуації та події, що стосуються транспортування, монтування, експлуатування, чищення, ремонтування, демонтування, розбирання та поломок, якщо їх використовують за призначенням і в умовах неправильного застосування, які може передбачити виробник.

 

Добавил: CNTB, 04.09.2020, в категорию Хліборобна промисловість