(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ № 3 2019 р.

 

664.6

Х 33

Хвостенко, К.В. Удосконалення технології борошняних кондитерських виробів на основі борошна з ваксі-пшениці: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ К.В. Хвостенко; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2015. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-19

Дисертація присвячена розробці технологічних рішень при використанні борошна з ваксі-пшениці для підвищення та стабілізації якості борошняних кондитерських виробів при зберіганні та розширенні їх асортименту. Доведена доцільність використання борошна з пшениці ваксі в технології галет зі зниженою цукровмісністю, при виробництві кексів на дріжджах, а також заварних і сирцевих пряників. Показано, що використання борошна з ваксі-пшениці при виробництві борошняних кондитерських виробів сприяє гальмуванню їхнього черствіння та стабілізації показників протягом усього гарантійного терміну зберігання.

664.6

Л 68

Лобачова, Н.Л. Технологія безглютенових хлібобулочних виробів з використанням колагенвмісних білків та трансглютамінази: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ Н.Л. Лобачова; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Харків, 2015. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-19

В роботі визначено перспективи та ефективність використання трансглютамінази для створення сучасних продуктів харчування, в тому числі безглютенових хлібобулочних виробів. Розраховано комплексну оцінку якісних видів безглютенових хлібобулочних виробів та показано її високий рівень порівняно з традиційними виробами. Визначено економічний ефект від впровадження нової технології на підприємствах галузі.

664.6

А 16

Абрамова, А.Г. Удосконалення технології бісквітів пониженої глікемічності та калорійності шляхом використання цукрозамінників нового покоління: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.01/ А.Г. Абрамова; НУХТ. - К., 2016. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-19

Дисертація присвячена удосконаленню технології бісквітів дієтично-функціонального призначення шляхом використання цукрозамінників нового покоління еритрітолу, мальтітолу, ізомальтітолу, що мають низьку калорійність і понижену глікемічність. На нові види бісквітів зі зниженою глікемічністю та калорійністю розроблено та затверджено рецептури, проведено апробацію технології розроблених бісквітів у виробничих умовах.

664.7

К 94

Кустов, І.О. Розробка технології підготовки і переробки голозерного вівса в круп'яні продукти: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.02/ І.О. Кустов; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2015. - 22 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі досліджено технологічні властивості та хімічний склад перспективного сорту голозерного вівса сорту "Саломон". Визначено особливості технологічних та біохімічних властивостей, за якими встановлено високий круп'яний потенціал нової культури. Розроблено науково обгрунтовану принципову технологічну схему переробки голозерного вівса в крупи та пластівці.

664.6

К78

Кравченко, О.І. Інтенсифікація процесу та вдосконалення обладнання для замішування дріжджового тіста: автореф. дис. ... канд. тех. наук: 05.18.12/ О.І. Кравченко; Міністерство освіти і науки України, НУХТ. - Киiв, 2016. - 31 с.: граф., іл. - Бібліогр.: с.15-18

 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню процесу змішування  пшеничного дріжджового тіста та визначенню раціональних геометричних параметрів робочих органів тістомісильних машин безперервної дії. В результаті виконання досліджень отримані раціональні параметри режимів роботи та розроблена конструкція  місильного органу. Запропонована конструкція змішувально-бродильно-формувального агрегату безперервної дії , в якому поєднані технологічні операції інтенсивного замішування, бродіння під тиском та формування розрихлених тістових заготовок, що дозволяє скоротити виробничий процес на 15-20%.

 

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Хліборобна промисловість